Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många äldre upplever smärta, andnöd och ångest under sina sista dagar i livet på särskilt boende. Det kan dock lindras med rätt åtgärder inom vården, enligt en ny avhandling.

– Ett sätt att öka kvaliteten på den sista tiden i livet kan vara att det finns ordination på injektioner med läkemedel förberett att snabbt sätta in vid behov för att lindra symtom med smärta, illamående och ångest, säger Sofia Andersson, vid Umeå universitet.

I sin avhandling i omvårdnad har Sofia Andersson, med en bakgrund som sjuksköterska och distriktssköterska, utgått från både kvalitativa och kvantitativa studier. Det är en del med frågeformulär bland knappt 200 närstående till personer i livets slutskede samt en registerstudie från Svenska palliativregistret med nära 23 000 dödsfallsenkäter som har besvarats av vårdpersonal. Allmänt pekar resultaten på hög vårdkvalitet i livets slutskede genom god omvårdnad på särskilda boenden, men det framkommer också att ungefär varannan av de döende upplever smärta, andnöd eller ångest.

Förberedda sprutor gav snabb symtomlindring
Resultaten visar ett tydligt samband mellan symtomlindring och förberedda, ordinerade injektioner vid behov. De visade även att vårdkvaliteten kan förbättras genom att använda instrument för att göra skattningar av smärtan samt att göra munhälsobedömningar.

– Att just bedömning av munhälsan kan ha betydelse hänger sannolikt samman med att man då rent allmänt ägnar patienten extra uppmärksamhet eller att enheterna har en fungerande palliativ vård, säger Sofia Andersson.

Bättre stöd med vårdplan
Det visar sig också att en standardiserad vårdplan som exempelvis den så kallade Liverpool-modellen, LCP, kan vara ett sätt att förbättra vården för äldre personer i livets slutskede. Både de närstående och vårdpersonalen beskrev att de upplevde stöd av den struktur för bedömningar och vårdaktiviteter som LCP ger. Liverpool Care Pathway, LCP, är ett styrdokument som kan ses som en strukturerad eller standardiserad vårdplan för kvalitets­säkring av vården av döende.

Sofia Anderssons avhandling ingår i ett större forskningsprojekt om Implementering av Liverpool Care Pathway på särskilt boende.

Avhandlingen:
Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter (Engelsk titel: End-of-life care in residential care homes for older persons: family members and care professionals reported and narrated experiences)

Kontakt:
Sofia Andersson, sofia.andersson@umu.se, 090-786 79 94, 070-200 36 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera