Artikel från Linnéuniversitetet

Människor som får möjlighet att fortsätta jobba långt upp i åldern, men på egna villkor, mår bättre. Att stimulera entreprenörskap bland äldre kan vara ett effektivt sätt att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet samtidigt som man höjer livskvaliteten hos de äldre, konstaterar forskare vid Linnéuniversitetet.

Människor som driver företag i slutet av arbetslivet har en högre upplevd livskvalitet än framför allt människor som lämnat arbetslivet. Företagare är också mer nöjda med sina jobb än de som är löneanställda, visar nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Lina Aldén i forskningsprojektet ”Entreprenörskap efter pensionering – ett sätt att främja livskvalitet?”. Projektet har studerat upplevd livskvalitet bland människor som är 61 år eller äldre och som driver företag.

Som ett fritidsintresse
Flertalet av de tillfrågade företagarna svarade att man var aktiv som egenföretagare för att man såg företagandet som ett fritidsintresse. Men även ekonomiska skäl, låga inkomster från pensionssystemet, var ett skäl till varför man valde att vara aktiv som företagare. Intressanta resultat framkom också vid jämförelse av hur nöjda de som var företagare och de som var anställda var med sina jobb. Fler företagare var nöjda med sina jobb och de upplevde också att deras jobb var mindre mentalt påfrestande eller stressigt.

Studien visar också att äldre egenföretagare har en högre upplevd livskvalitet än såväl löneanställda som människor som lämnat arbetsmarknaden. De skillnader mellan grupperna forskarna presenterar existerar även när de jämför personer som har samma utbildningsnivå, hälsotillstånd och familjesituation. Resultaten från undersökningen understryker betydelsen av att individen själv har möjligheter att påverka förutsättningarna för att vara aktiv på arbetsmarknaden i slutet av arbetslivet.

Entreprenörsskap en lösning
Forskarna har i studien kommit till slutsatsen att människor som får möjlighet att på sina egna villkor vara aktiva på arbetsmarknaden högt upp i åldrarna mår bättre än de som inte får den möjligheten. Att stimulera entreprenörskap bland de äldre människor som har förutsättningar för att kunna driva företag kan vara ett effektivt sätt att öka arbetskraftsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet samtidigt som man höjer livskvaliteten hos de äldre.

– Den som vill stimulera entreprenörskap bland människor i hög ålder bör fundera kring olika åtgärder som kan göra det enklare för äldre människor att vara aktiva på arbetsmarknaden som egenföretagare, säger Mats Hammarstedt och Lina Aldén. Inte sällan diskuteras hur man ska stimulera entreprenörskap i olika grupper i samhället. Särskilda åtgärder har varit inriktade mot till exempel ungdomar, utrikes födda och kvinnor. Men äldre entreprenörer har varit en bortglömd grupp. Det finns goda skäl att ändra på det. Vinsterna av ett ökat entreprenörskap bland äldre är uppenbara för såväl samhället som för de äldre entreprenörerna.

Rapport: Entreprenörskap efter pensionering – ett sätt att främja livskvalitet?”

Kontakt: Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, tel: 073-061 91 94, Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, tel 0470-70 87 86

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera