Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Julen ska ju vara en glädjens högtid, men tvärtom upplever vi i genomsnitt mindre välmående vid jul än annars på året. Kristna går dock mot strömmen och blir inte olyckligare till jul. Det visar en studie från elva europeiska länder som Umeå universitet medverkat i.

– Det minskade välmåendet kan delvis förklaras med alla måsten kring jul och den tidspress och ekonomiska stress de skapar. Kristet religiösa verkar dock klara att balansera måstena bättre mot julens egentliga budskap, säger Filip Fors, forskningssamordnare vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Resultaten visar att hur man upplever välmående och tillfredsställelse med livet i genomsnitt sjunker signifikant före och under jul. För kristna är nedgången betydligt mindre. Gruppen kristna som dessutom är starkt religiösa sticker ut rejält i statistiken och upplever till och med en liten ökning av sin tillfredsställelse med livet kring jul.

Mår bättre igen när julen är över
– Detta kan vara en tankeställare i juletid. Oavsett om man är religiös eller ej mår alla bra av att reflektera över sitt firande och försöka hitta andra värden än bara de materiella. Men jakten på en inre tillfredsställelse får naturligtvis inte i sig bli bara ytterligare ett måste, säger Filip Fors.

De flesta repar sig dock i sinom tid från nedgången när julen väl är över. Statistiken visar att man i genomsnitt snart efter jul är tillbaka på normala värden för sin tillfredsställelse med livet. Det talar för att det snarare är stressen före jul än julen som sådan som ligger bakom nedgången före och under jul.

Forskningsstudien om lycka kring jul bygger på cirka 500 intervjuer från elva europeiska länder, bland annat Sverige, som har brutits ut ur den europeiska studien European Social Survey. Umeå universitet ansvarar för det svenska insamlandet av data till studien. Själva rapporten är skriven vid universitetet i Göttingen i Tyskland. Statistiken går inte att bryta ned nationellt.

Artikeln: Christmas and Subjective Well-Being: a research note

Kontakt: Filip Fors, Forskningssamordnare, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, Telefon 090-786 78 25 Mobil 070 263 45 10 E-post: filip.fors@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera