Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vilda pollinatörer spelar enorm roll för om vi ska få mat i magen. Nu är det dags för världens regeringar att agera kraftfullt för att skydda dem, anser en internationell grupp av forskare som ger tio konkreta förslag på vad samhället kan – och bör göra.

– Jordbruket är delvis ansvarigt för minskningarna av pollinatörer, men är också en viktig del av lösningen, säger Riccardo Bommarco, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och med i den internationella forskargrupp som nu publicerat en artikel i Science, med 10 åtgärder för att skydda de vilda pollinatörerna i världen.

10 sätt att skydda humlor och bin:

  1. skyddaHöj standarden för reglering av bekämpningsmedel globalt.
  2. Främja integrerat växtskydd där mindre mängd bekämpningsmedel används och andra metoder istället används i första hand såsom biologisk bekämpning och åtgärder inom odlingen.
  3. Ta hänsyn till indirekt och icke-dödlig påverkan vid riskvärdering av genmodifierade grödor.
  4. Reglera förflyttning av odlade pollinatörer (för att minska risk för sjukdomsspridning och invasiva arter).
  5. Utveckla försäkringssystem för att minska risker för lantbrukare som utnyttjar ekosystemtjänster i stället för kemikalier i lantbruket.
  6. Erkänn pollinering som en resurs i lantbruket.
  7. Stöd lantbruk som satsar på en mångfald av grödor – diversifierat lantbruk.
  8. Bevara och återskapa grön infrastruktur (ett nätverk av livsmiljöer som pollinatörer kan röra sig emellan) i odlade och urbana landskap.
  9. Utveckla långsiktig övervakning av pollinatörer och pollinering.
  10. Finansiera forskning i samarbete med lantbrukare för att öka skördarna i ekologiskt, diversifierat och ekologiskt intensifierat lantbruk, det vill säga där man i större grad nyttjar tjänster som nyttoorganismer, till exempel pollinatörer, bidrar med.

Åtgärderna bygger på den allra första rapporten från den nya globala plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). IPBES är en motsvarighet till klimatpanelen IPCC.

Vilda pollinatörer som bin och humlor är av stort värde för världens befolkning, inte minst för produktionen av mat. Pollinatörerna minskar i Nordamerika och Europa. I övriga världen vet vi inte hur läget är på grund av brist på data.

En början och en milstolpe
IPBES-rapporten om pollinatörer, pollinering och matproduktion ger underlag till beslutsfattare och samhälle att fatta beslut för att bevara pollinatörerna. Den kan användas både nationellt och internationellt, till exempel för att påverka Konventionen om biologisk mångfald.

Till skillnad från en vanlig vetenskaplig rapport är denna beställd, skriven, nagelfaren och godkänd av en kombination av forskare och regeringsrepresentanter. IPBES ska leverera relevant uppdaterad information till samhället och beslutsfattare, men inte ge direkta rekommendationer.

– Detta är en milstolpe. Detta är den första rapporten från IPBES sedan grundandet för fyra år sedan. Den ger ett väldigt bra kunskapsunderlag för beslutsfattare och för samhället i stort för att stötta och nyttja pollinatörer och pollinering nationellt och globalt, säger Riccardo Bommarco.

De tio rekommendationerna publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Science. Tio rekommendationer som forskarna anser vara viktiga och också möjliga för världens länder att genomföra.

– Jordbruket är delvis ansvarigt för minskningarna av pollinatörer, men är också en viktig del av lösningen, säger Riccardo Bommarco. Odling som hjälper pollinatörer, som exempelvis ger dem mer föda och boplatser, bör understödja.

Bakgrund: Första rapporten från IPBES: Pollinering
Rapporten:Thematic assessment of Pollinators, Pollination and Food Production Dicks, L., Viana, B., Bommarco, R., Brosi, B., del Coro Arizmendi, M., Cunningham, S., Galetto, L., Hill, R., Lopes, A., Pires, C., Taki, H.,
Artikeln: Potts, S. (2016). Ten policies for pollinators. Science 354, 975-976.

Kontakt:
Professor Riccardo Bommarco. E-post Riccardo.Bommarco@slu.se, tel 018-67 24 23Dr. Lynn V. Dicks. E-post lynn.dicks@uea.ac.uk , tel +44-1603597659 eller +44-7974955041

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera