Malariamygga. James Gathany/ Wikimedia commons*
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Insektsburna sjukdomar riskerar spridas norrut i takt med ett varmare klimat. En avhandling, som tittat på historiska utbrott av malaria i Norden, visar att en varm sommar gav fler dödsfall i sjukdomen året efter.

De växande effekterna av klimatförändringar på människors hälsa utgör ett akut globalt hot under detta århundrade. Ökningen av vissa typer av extrema väderhändelser påverkar inte bara individer, utan sätter också press på ekosystem som är nära kopplade till vår hälsa.

I ett allt varmare klimat riskerar insektsburna sjukdomar att komma tillbaka till områden där de tidigare varit utrotade, till exempel i Norden.

–  Fram till i början av 1900-talet förekom malaria i de nordiska länderna och vi kan dra lärdomar från de historiska utbrotten av malaria för att förbättra motståndskraften i framtiden, säger forskaren Tzu-Tung Chen vid Göteborgs universitet.

Klimatet påverkade dödligheten

Hon har tittat på sambandet mellan väderförhållanden och dödsfall i malaria i Norden under förindustriell tid.

Fynden avslöjar en tydlig påverkan av klimatet på både malariaspridningen och dödligheten i Danmark, Sverige och Finland. Malariautbrott kunde kopplas ihop med varma somrar föregående år, medan en högre dödlighet av alla orsaker följde om våren blev kall. Nederbörden spelade mindre roll i sammanhanget.

– Den högre dödligheten efter en kall vår kan bero på att människorna fick en sämre motståndskraft på grund av matbrist när skördar slog fel. Den varma sommaren föregående år gjorde att fler myggor med malariasmitta hann kläckas, som sedan övervintrade inomhus innan de började sticka människorna nästa år, säger Tzu-Tung Chen.

Uppgifter från kyrkböcker

Sambandet mellan dödsfall i malaria och väderförhållanden togs fram genom att använda data om dödsorsak från kyrkböcker som hölls i varje socken tillsammans med väderdata för den studerade perioden 1749–1859.

Sambandet var tydligt, även om en del andra faktorer som till exempel trångboddhet sannolikt också bidrog till variationerna i dessa komplexa samband.

– Men åtminstone 20 procent av variationen i dödsfall i malaria kan förklaras av klimatet. Det var ganska vanligt att dö i malaria under den här tiden, man bedömer att cirka 1–2 procent av alla dödsfall orsakades av det myggspridna viruset, som ofta benämndes ”frossa” i kyrkböckerna, säger Tzu-Tung Chen.

Sjukdomar sprids norrut

Effekterna av ett varmare klimat i Norden på insektsburna sjukdomar har flera perspektiv. Dels blir det en större yta i Norden som smittan kan etablera sig i, dels blir säsongen då insekterna kan sprida smittan längre och slutligen kan flera sjukdomar etablera sig.

– Vi ser redan att denguefeber, zikavirus och West Nile-virus tar sig längre norrut i Europa när tigermyggorna som bär dessa sjukdomar etablerar sig.

*Bild: James Gathany, Wikimedia commons. Licens: Public domain

Avhandling

Climate-associated human health effects Lessons from historical malaria and mortality records in the pre-industrial Nordic countries,Göteborgs universitet.

Kontakt:

Tzu-Tung Chen, doktorand på Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, tzu.tung.chen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera