Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Stresshormoner hos insekter kan vara ett steg mot miljövänliga bekämpningsmedel. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att ett hormon koordinerar hur bananflugor reagerar på stress. Resultatet har nyligen publicerats i Royal Societys tidskrift Open Biology.

Djur utsätts för stress varje dag på grund av en mängd olika miljöfaktorer. Extremt låga eller höga temperaturer, brist på mat eller vatten och oxidanter kan alla störa djurets inre balans och framkalla stress. För att motverka detta har djuren utvecklat olika fysiologiska och beteendemässiga mekanismer som styrs av ett antal hormoner i hjärnan.

Hos människan regleras stress av hormoner som adrenokortikotropt hormon och kortisol. Men dessa saknas hos insekter och andra ryggradslösa djur. Så hur hanterar insekter, som är den mest framgångsrika djurgruppen och som lever nästan överallt i världen, fysisk stress? Svaret är ett hormon som upptäcktes för nästan trettio år sedan, men vars huvudsakliga funktion har varit okänd tills nu.

Corazonin motverkar stress
En forskargrupp under ledning av Dick Nässel vid Stockholms universitet har upptäckt att insektshormonet corazonin styr bananflugans svar på olika stress. I en artikel i brittiska Royal Societys tidskrift Open Biology skriver Dick Nässel och hans kollegor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, att bananflugor använder detta hormon för att motverka stress och återställa sin inre balans.

– Precis som människor kan flugor motverka stress, även om komponenterna i systemet kan vara annorlunda. När de svälter eller är uttorkade använder flugorna sina energiförråd för att bibehålla ett stabilt tillstånd. Dessa åtgärder koordineras av corazonin, som också hjälper flugorna att motverka oxidanter. Hormonet gör allt detta genom att påverka flugans leverliknande fettkropp, förklarar Dick Nässel.

Undersöker fler hormoner
Det är ännu inte klarlagt om corazonin använder andra, intermediära, hormoner för att samordna olika stressreaktioner. Detta är fokus för medförfattaren Meet Zandawalas pågående projekt:

– Vi undersöker nu om corazonin interagerar med andra hormoner i hjärnan. Vi vill identifiera olika stresshormoner hos insekter och använda kunskapen för att hitta miljövänliga sätt att specifikt reglera skadeinsekter och samtidigt skydda nyttiga insekter som bin.

Artikeln: ”Systemic corazonin signalling modulates stress responses and metabolism in Drosophila” av Olga I. Kubrak, Oleh V. Lushchak, Meet Zandawala och Dick R. Nässel finns publicerad på Open Bilology.

För mer information:
Meet Zandawala, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 87, mobil 0762-81 67 81, e-postmeet.zandawala@zoologi.su.se (endast engelska)

Dick R. Nässel, Professor, Zologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 77, mobil 0702-65 50 22, e-post dnassel@zoologi.su.se (talar svenska)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera