Tema

Effektivare medicinering mot multiresistent TBC + HIV

Nu ska patienter som har både HIV och multiresistent TBC kunna få bättre avvägd medicinering, enligt forskning från Uppsala universitet. Behandlingstiderna ska därmed kunna kortas för för multiresistent TBC och minska de många biverkningar som finns med dagens behandling – till exempel tappad hörsel och illamående. Förhoppningsvis ska detta också bidra till att minska utvecklingen av antibiotikaresistens.

Tidigare har man inte vetat hur samtidig behandling med flera läkemedel påverkar varandra och patientens tillfrisknande, utan behandlat alla med en standarddos. Det kommer man kunna slippa göra nu, säger Elin Svensson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

– Det här kan hjälpa läkarna att dosera medicinerna rätt, så att patienterna får så stor nytta som möjligt av TBC behandlingen. De som har HIV har ibland fått avbryta eller byta ut en fungerande HIV-behandling under tiden som de behandlas mot multiresistent TBC.

Verksamma ämnet bedakilin
Den medicin som Elin Svensson har undersökt doserna för, är det verksamma ämnet bedakilin, en ny antibiotika som används till att behandla multiresistent TBC. För att behandlingen ska fungera krävs att 3-4 andra läkemedel ges samtidigt. Det saknas fortfarande mycket kunskap om bedakilin och dess biverkningar.

Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest människoliv i världen just nu, uppskattningsvis en och en halv miljon under 2014. En av 20 av alla dem som får tuberkulos är infekterade av en sorts tuberkulosbakterier som är resistenta mot de vanligaste och mest effektiva läkemedlen, så kallad multiresistent tuberkulos. Bara hälften av dessa patienter botas i dagsläget. De flesta av fallen finns i Asien och Östeuropa.

Elin Svensson har tagit fram farmakometriska modeller som kan användas för att bättre beräkna dosen bedakilin som patienterna ska få. Det handlar ofta om patienter som har både HIV och multiresistent TBC.

– Det här blir en ny länk mellan doser och läkemedelskoncentrationen och även mellan läkemedelskoncentrationerna och effekten. Hur mycket bedakilin behöver patienten för att bli frisk inom en viss tid? Vilken effekt ger olika exponeringsnivåer?

Vanligt att tappa hörseln under behandlingen
Standardbehandlingen av multiresistent tuberkulos är lång – upp till två år, den har dålig effektivitet och orsakar många och obehagliga biverkningar, till exempel är det vanligt att patienter förlora hörseln. Behovet av nya, bättre mediciner är alltså akut. Trots att det finns en stor osäkerhet kring effekter och bieffekter av bedakilin är medicinen ett av de mest lovande alternativen just nu.

En möjlighet med de nya beräkningsmodellerna är att patienten kan få en justerad dos bedakilin beroende på vilka andra läkemedel just den patienten tar. I studierna har Elin Svensson använt data som delats genom EU-samarbetet Predict-TB. Information om när, var och hur patienter har tagit medicinen, tillsammans med uppgifter om blodprov, ålder, vikt har använts för att ta fram matematiska modeller som beskriver koncentrationer och effekter kronologiskt över behandlingstiden.

Hur ett läkemedel tas upp, fördels och renas ut från kroppen brukar kallas läkemedlets farmakokinetik. De mätbara effekter som ett läkemedel ger, önskade eller oönskade, kan kallas farmakodynamik. I farmakometri kombineras de båda med matematiska modeller som samtidigt kan representera både den typiska farmakokinetiken och/eller farmakodynamiken och innehålla variationer till exempel mellan individer eller från dag till dag.

Modell för bättre dosering
I Elin Svenssons avhandling, som lades fram i maj, presenteras en modell som beskriver farmakokinetiken av bedakilin och en av de viktigaste nedbrytningsprodukterna som kroppen skapar från bedakilin, metaboliten M2, i patienter med multiresistent tuberkulos.

Modellen kopplades sedan till en nyutvecklad effektmodell som beskriver hur patienternas bakterienivåer minskar under behandlingen. Denna modellbaserade analys är den första lyckade beskrivningen av hur specifika bedakilinkoncentrationer påverkar hur fort behandlingen ger resultat och visar att nuvarande standarddos inte verkar ge maximal effekt.

Modellen ska nu användas för att undersöka alternativa, potentiellt bättre doseringar av detta nya läkemedel och stödja tolkning av den kliniska relevansen av kända läkemedelsinteraktioner.

– Det är väldigt viktigt att använda den bästa vetenskapen också för sjukdomar som främst drabbar människor i fattigare delar av världen. I Sverige tror många att tuberkulos är ett problem i det förgångna, men det är fortfarande en sjukdom som behöver mängder av innovativ forskning och smarta lösningar för att fler människor ska få en effektiv behandling, oavsett var i världen som man råkar vara född, säger Elin Svensson.

Studien är en del av avhandlingen Pharmacometric models to improve treatment of tuberculosis, Elin Svensson 2016.

Sammanfattning av en av artiklarna kring bedakilin: Bedaquiline’s exposure-response relationship revealed through modeling of mycobacterial load

Kontakt: Elin Svensson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap elin.svensson@farmbio.uu.se, telefon 018-471 44 18, 0708-47 55 71

Elin Svenssons framtagande av den nya modellen har belönats med Lewis Sheiner Student award, ett pris som delas ut årligen till minne av en av forskningsfältets grundare och går till en doktorand som presenterar riktigt bra och nydanande arbete.

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Effektivare medicinering mot multiresistent TBC + HIV

 lästid ~ 3 min