Artikel från Akademiska sjukhuset – Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancerformen i Sverige. En orsak är att sjukdomen ofta upptäcks sent när den hunnit sprida sig. Tidigare har cytostatika varit förstahandsval vid den vanigaste formen av lungcancer, men nu startar den första studien i sitt slag i världen där cytostatika jämförs med två sorters immunstimulerande läkemedel.

– Immunterapi har nyligen visat sig vara effektivt som första behandling mot malignt melanom och studeras just nu intensivt vid flera andra cancerformer inklusive lungcancer, säger Magnus Lindskog, läkare på onkologkliniken och ansvarig för studien på Akademiska sjukhuset.

– Ett syfte med den nya studien är att se om en kombination av två olika immunstimulerande läkemedel som första behandling ger bättre resultat än cytostatika mot metastaserad icke-småcellig lungcancer.

Cytostatika har hittills varit förstahandsvalet som behandling när lungcancer upptäcks i ett sent skede. Förhoppningen är att den nya behandlingsformen både kan bromsa sjukdomsförloppet och öka livslängden. En viktig del av studien är även att undersöka biverkningar och livskvalitet hos patienterna.

Patienter lottas till behandling
Förutom Akademiska medverkar i Sverige Karolinska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus och Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Till Akademiska kommer patienter att rekryteras från hela sjukvårdsregionen. Patienterna lottas till en av två behandlingsgrupper, där den ena får etablerad standardbehandling med två olika cytostatika och den andra får en kombination av två olika immunterapeutiska läkemedel. För att kunna delta i studien krävs att allmäntillståndet är relativt bra. Patienterna får heller inte ha någon allvarlig autoimmun sjukdom.

De immunterapeutiska läkemedel som ingår i studien: PD-L1-hämmare och CTLA-4-hämmare påverkar kroppens T-lymfocyter – en typ av vita blodkroppar som normalt aktiveras när cellerna angrips av virus. De är även en viktig del av vårt försvar mot cancer.

– Vid lungcancer är T-lymfocyterna bakbundna av cancercellerna. Den nya behandlingen syftar till att ta bort ”bromsen” och öka möjligheterna för T-lymfocyterna att attackera metastaser, säger Magnus Lindskog.

Mer information: Magnus Lindskog, docent i onkologi och tumörgruppsansvarig läkare, Telefon: 0733-303752. E-post: magnus.lindskog@akademiska.se

FAKTA: LUNGCANCER
Den femte vanligaste och dödligaste cancerformen i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 3 800 nya fall i Sverige. Cirka 3 500 personer dör i sjukdomen. Överlevnaden efter fem år är cirka 16 procent.
Det finns flera olika typer av lungcancer. Vanligast är icke-småcellig lungcancer som står för 3 000 av alla nya fall.
Den vanligaste orsaken är rökning, men även icke-rökare drabbas.
Numera drabbas ungefär lika många kvinnor och män. Bland kvinnor dör fler i lungcancer än bröstcancer.
En utmaning är att sjukdomen ofta upptäcks i ett sent skede då den hunnit sprida sig/metastasera. Cirka hälften av alla som får diagnos har spridd, metastaserad lungcancer.
Om cancern hittas tidigt ökar möjligheten att operera bort eller behandla cancern framgångsrikt vilket ökar chansen att överleva. Mer än hälften av dessa fall går att bota.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera