Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbete i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ungefär hälften av alla svenska företag inte uppnår de krav arbetsmiljölagarna ställer. De flesta anställda uppger att ansvaret för att arbeta säkert är upp till dem själva.

‘- Vi har uppnått mycket, men om vi skall uppnå så mycket som vi egentligen vill med lagen så krävs det att vi kavlar upp ärmarna lite till, säger Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle.

Forskare inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle har tittat på arbetsmiljö och säkerhetsarbete hos tillverkande företag i regionen. De ville undersöka företagens förutsättningar att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete.

– Vi intresserade oss för vilka faktorer som bidrar till att man lyckas eller till att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete hindras, säger Hasse Nordlöf.

Den viktiga systematiken
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver olika saker. Att man är på bollen med jämna mellanrum, att man systematiskt återkommer till att undersöka arbetsmiljön och att man då bedömer riskerna som finns där.

– Många arbetsplatser saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Egentligen behöver systematiken inte vara svårare än att med jämna mellanrum låta det plinga till i kalendern, att nu är det dags att titta på detta.

Man såg att större företag, mer ekonomiskt stabila, och med en positiv säkerhetskultur också har ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete.

– De mindre företagen har det svårare. Man är färre personer och har kanske inte personer specifikt avsatta för detta. Utan det kan vara chefen/ägaren som är ensam ansvarig och det kan vara mycket annat som han måste prioritera och så skjuter man på det.

Det egna ansvaret
En lösning är att avdramatisera arbetsmiljöarbetet. Att främja ett öppet klimat och en kultur om att det är viktigt att arbeta på ett säkert sätt..

– Våga lyfta upp de här frågorna, samtala med de anställda så att det blir något naturligt som man diskuterar i den dagliga verksamheten.

I intervjuer med anställda framkom det att ansvaret för att arbeta säkert huvudsakligen anses ligga hos den enskilde individen. Att det är upp till var och en att ta ett enskilt ansvar för att arbeta på ett säkert sätt.

Chefer tycker också generellt att arbetsmiljön prioriteras mer på företagen än vad skyddsombuden gör.

– Man upplever också ofta en konflikt mellan att producera och att arbeta säkert. Det är därför viktigt att ha en dialog och tydlig kommunikation och därmed försöka göra rätt beslut vid varje arbetsmoment.

Varumärket mår bra
Även om den finansiella nyttan med arbetsmiljöarbetet inte alltid är uppenbar så ger det ändå goda ringar på vattnet i en organisation. Det kan vara en del av ett bra varumärke.

– Att man har en kultur som värderar människors arbetssäkerhet och hälsa är något som många arbetstagare ser som viktigt.

Hasse Nordlöf försvarar sin avhandling ”Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety” den 3 december kl.13.00 i Krusenstjernasalen vid biblioteket på Högskolan i Gävle.

För mer information kontakta:
Hasse Nordlöf, doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 84 57, 
E-post: hasse.nordlof@hig.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera