Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Att resa utomlands innebär risk för sjukdom och att du blir bärare av antibiotikaresistenta bakterier. Resediarré och luftvägsinfektioner är de vanligaste resesjukdomarna. Men även om resenärer följer vaccinationsklinikens råd hur man förebygger riskerna för sjukdomar så minskar inte risker att bli sjuk .

– Orsakerna till att följsamhet till reseråden inte minskar risken för att bli sjuk kan vara flera, till exempel ligger dålig hygien på restauranger bakom mycket av problemen med diarrésjukdomar. Varannan student som reste utomlands som en del i sina universitetsstudier blev sjuk. Vi ser generellt att yngre resenärer tar större risker jämfört med äldre resenärer och blir också därför oftare sjuka, säger Martin Angelin, infektionsläkare samt forskare på Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, och som nu skrivit en avhandling.

Martin Angelin har i en enkätstudie undersökt utlandsresenärer som inför en resa besökt resevaccinationsmottagningen på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt i en annan studie universitetsstudenter från Umeå, Stockholm och Göteborg som genomfört en del av sina studier utomlands.

Hälsostudenter tar störst risker
Hälsostudenter utmärker sig när det gäller riskexponering. I jämförelse med studenter från andra utbildningar fick hälsostudenter förvisso mer hälsorådgivning före resan men utsatte sig ändå för större risker, till exempel i trafiken. Dessutom så blev var tredje hälsostudent bärare av antibiotikaresistenta tarmbakterier, så kallade ESBL-bakterier, i samband med resan. Hälsostudenterna blev förutom ESBL-bakterier även bärare av många andra typer av antibiotikaresistenta bakterier. Många av dessa antibiotikaresistenta bakterier har man tidigare inte sett hos svenska resenärer.

Risken för bärarskap med ESBL-bakterier ökade beroende på resmål och ifall man behandlades med antibiotika under resan. Resenärer till Indien hade högst risk för bärarskap. Konsekvenserna av detta bärarskap är oftast små för den enskilde friske resenären, men bidrar till ökningen av antibiotikaresistens i Sverige och leder till att mer utsatta individer kan insjukna i sjukdomar orsakade av dessa resistenta bakterier.

Martin Angelin är uppväxt i Helsingborg och tog sin läkarexamen i Göteborg 2003. Han arbetar som infektionsläkare på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Avhandling
Fredagen den 27 november försvarar Martin Angelin, institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Resande – en riskfaktor för sjukdom och spridandet av antibiotikaresistens. Engelsk titel: Travel – a risk factor for disease and spread of antibiotic resistancen. Opponent: Anu Kantele, professor vid Institutionen för klinisk medicin, Helsingfors universitet. Huvudhandledare: Helena Palmgren. Disputationen äger rum kl 09 i Byggnad 6A, Sal A5, Norrlands universitetssjukhus

För mer information:
Martin Angelin, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Telefon: 070-372 9646 martin.angelin@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera