Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2015

Tarmflorans utveckling påverkas av amning och hur vi föds

Redan vid födseln koloniseras vår tarm av bakterier. Men tarmflorans sammansättning präglas av på vilket sätt du föds, och om du ammas. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin och Halmstad länssjukhus.

Vår tarm koloniseras av mängder av bakterier vid födseln. Under de första levnadsåren utvecklas dessa till ett relativt stabilt ekosystem – vår normala tarmflora.

Genom att studera hur tarmfloran utvecklas hos nästan 100 barn som fötts vid Halmstads länssjukhus och jämföra med tarmfloran hos deras mammor har forskare vid Göteborgs universitet lyckats få en mer detaljerad bild av denna process.

Studien, som genomförts i samarbete med Halmstad länssjukhus och forskare i Kina, visar att barn som föds med kejsarsnitt ärver färre bakterier från sin mamma.

– Mer överraskande tycks avvänjningen från bröstmjölk ha stor påverkan av tarmflorans sammansättning, till och med större inverkan än introduktionen av fast föda, säger professorena Fredrik Bäckhed och Jovanna Dahlgren vid Sahlgrenska akademin:

– Vi ser att när man introducerar fast föda och barnet fortsätter delammas förändras tarmfloran i mindre utsträckning och på ett gynnsammare sätt än om barnet slutar amma helt.

Den aktuella studien har enligt forskarna vidgat förståelsen för hur vi samverkar med de miljontals bakterier våra kroppar hyser – bakterier som bland annat producerar aminosyror och vitaminer som kroppen behöver.

– Den aktuella studien lägger grunden för fortsatta studier om hur enskilda individs tarmflora kan förutsäga vem som har en förhöjd risk för vanliga folksjukdomar, säger Fredrik Bäckhed.

FAKTA
Artikeln Dynamics and stabilization of the human gut microbiome during the first year of life publiceras i Cell Host & Microbe den 13 maj. Studien har finansierats av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och Vetenskapsrådet.

Länk till tidskriften: http://www.cell.com/

Kontaktinformation
Fredrik Bäckhed, professor vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för Wallenberglaboratoriet, Göteborgs universitet, 031-342 7833, 070-2182355, fredrik.backhed@wlab.gu.se. Jovanna Dahlgren, professor och enhetschef för Centrum för Tillväxtforskning på barn, Göteborgs universitet, jovanna.dahlgren@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera