Surgeons holding surgical equipment with patient lying on operating table
Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nu finns ett nytt sätt att behandla stroke, vilket kan betyda mycket för många drabbade. Genom att gå in med en kateter i ljumsken och styra den till hjärnan kan blodproppen plockas ut mekaniskt med hjälp av ett metallnät. Den nya tekniken är mycket effektiv, men utmaningen är att ge alla svenskar tillgång till den.

– Metoden har fantastiska effekter. Patienternas chanser till överlevnad och bibehållen livskvalitet ökar kraftigt, så detta är ett paradigmskifte i vården, säger Nils Wahlgren, överläkare och professor på Karolinska Institutet.

Det är alltid bråttom vid en stroke. Vid snabb behandling kan de delar av hjärnan där blodflödet hindrats återhämta sig, men det är inte alltid det lyckas. Vid så kallad trombolys löser man upp blodproppen med läkemedel, men vid större proppar eller när en trombolys inte är lämplig för patienten fungerar inte behandlingen.

Vidareutveckling av tidigare metod
För några år sedan kom en ny metod som kallas trombektomi. Då går man in i kroppen med en kateter via stora kroppspulsådern och upp till den drabbade delen av hjärnan. I änden satt till en början en korkskruvsliknande anordning och med den försökte man få tag i proppen genom att skruva sig genom den och sedan långsamt dra ut den.

Nu har instrumentet utvecklats. Istället för korkskruv spänns ett mikroskopiskt nät ut vid blodproppen. När det expanderar trycks blodproppen undan samtidigt som den fastnar i nätet. Redan när nätet fälls ut kan blodet börja flyta förbi proppen och sedan kan proppen på ett säkert sätt avlägsnas. Resultatet är så bra att flera studier som nyligen gjorts fick avbrytas. Man ansåg det vara oetiskt att fortsätta behandla patienter som kom in med stroke på det gamla sättet när det nya gav så goda resultat.

– Detta kommer att ändra vården. Vi arbetar nu med forskning för att identifiera de patienter som kan bli hjälpta med den här tekniken. Det handlar om grupper med kraftig blodpropp, men där möjligheterna att åtgärda stroken innan den gått för långt finns kvar, säger Nils Wahlgren.

Jämlik vård möjlig?
Eftersom det alltid är bråttom vid en stroke väcker metoden frågor om hur det är möjligt att erbjuda en jämlik vård. I dag finns utrustningen för en modern trombektomi inte på alla sjukhus och det betyder att patienter som kan bli hjälpta av en trombektomi i många fall måste flyttas till en storstad. Här kommer Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för vården in.

– Vi är på bollen. Trombektomin är en del av det utredningsarbete kring riktlinjer vid stroke som vi kommer att vara färdiga med om 2-3 år, säger Sofia Orrskog, projektledare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen måste kartlägga de studier som är gjorda och därefter göra prioriteringar mellan olika åtgärder innan de kan utarbeta rekommendationer. Dessa rekommendationer bildar sedan grunden för en gemensam metod för att utvärdera en patient.

– Om det nu är så att det inte kommer att finnas trombektomi på alla sjukhus så är det viktigt att man har rutiner för hur man skickar de patienter som inte bor nära de sjukhus som utför ingreppen. Det finns inget självklart svar på frågan i dag utan det här är något som måste diskuteras ordentligt inom sjukvården och som vi också kommer att ta upp i våra bedömningar, säger Sofia Orrskog.

Text: Dag Kättström, frilansjournalist på uppdrag av forskning.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera