Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2015

Spädbarn vars syskon har autism har svårt att planera sina handlingar

I en ny studie från Uppsala Barn och Babylab vid Uppsala universitet har forskare visat att spädbarn som har ett äldre syskon med autismspektrumtillstånd (AST) är långsammare på att planera rörelser jämfört med barn som inte har AST i släkten. Syskon till barn med AST har själva förhöjd sannolikhet att få AST på grund av att AST har en stark ärftlig komponent.

I den aktuella studien, som genomförts i samarbete med KIND vid Karolinska institutet fick 10 månader gamla spädbarn i uppgift att upprepade gånger fånga en boll som rullade över en lutande bordsskiva.

Resultaten visade att småsyskon till barn med AST börjar sträcka sig efter den rullande bollen senare jämfört med barn i kontrollgruppen – det vill säga barn utan AST i släkten. Barnen i kontrollgruppen började sträcka sig efter bollen redan innan det var möjligt för dem att nå den, vilket betyder att de ligger ett steg före och förutsäger vad som skall hända, något som kallas för prospektiv motorkontroll. Denna typ av kontroll är viktig för att man ska kunna förutse och hänga med i alla händelser som sker omkring en. Småsyskon till barn med AST började röra armen mot bollen först när den kommit inom räckhåll.

Tidigare studier har visat att vuxna och äldre barn med AST har problem med motorisk planering, men detta har inte tidigare påvisats hos småsyskon till barn med AST. Uppföljningsstudier kommer att belysa om problem med planering av handlingar tidigt i livet kan förutsäga om man senare får AST diagnos.

Begreppet AST är en samlingsterm för flera olika tillstånd som alla innefattar begränsningar inom social interaktion och kommunikation. Det har en bredare betydelse än autism och täcker in både de som har lättare autistiska drag och de som har väldigt svår autism.

Studien är en del av ett stort longitudinellt projekt (Projekt Småsyskon, www.smasyskon.se) vars huvudsyfte är att kartlägga tidiga tecken på AST, för att underlätta tidig diagnos och behandling i framtiden.

Studien publiceras i tidskriften Clinical Psychological Science. ”Reduced prospective motor control in infants at-risk for autism spectrum disorder”, Ekberg et al., 2015.

Kontaktinformation
Therese Ljunghammar Ekberg, therese.ekberg@psyk.uu.se, tel. 0739-374510 eller Terje Falck-Ytter, terje.falck-ytter@ki.se, tel. 0704-581475.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera