Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2014

Ett datoriserat minnestest avslöjar behandlingsbar demenssjukdom

Ett nyutvecklat datoriserat minnestest kan hjälpa att diagnosticera den behandlingsbara demenssjukdomen idiopatisk normaltryckshydrocephalus.

I takt med att befolkningen blir allt äldre står demenssjukdomar för en allt större del av samhällets sjukdomsbörda. Normaltryckshydrocephalus är en sjukdom som drabbar den äldre befolkningen och påverkar gångförmåga, kontinens och minne. Datortomografibilder av hjärnan visar att dess hålrum är förstorade och sjukdomen kan obehandlad leda till både demenssjukdom och att individen blir rullstolsburen. Detta visar en avhandling som Anders Behrens försvarar vid Umeå universitet den 5 december.

Behandlingen av normaltryckshydrocephalus består av att en så kallad shunt, som dränerar hjärnans hålrum på vätska, opereras in. Det är viktigt att diagnos och behandling inte drar ut på tiden, eftersom möjligheterna att förbättras minskar om behandlingen blir fördröjd.

För att upptäcka minnesstörningen tidigt och förbättring efter shuntoperation har Anders Behrens, doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet, utvecklat ett datoriserat minnestest. Testet består av ett flertal deltest som mäter de olika aspekter av minnesstörningen som specifikt utmärker sjukdomen normaltryckshydrocephalus. Datortestet har visat sig bra på att påvisa minnessvårigheter, men även att visa förbättring efter shuntoperation hos patienter med sjukdomen. Testet är gratis och är redan översatt till danska och engelska. En översättning till tyska är nära förestående.

– Min förhoppning är att testet ska kunna gagna patienter, som tidigt kan få diagnos och behandling. Jag hoppas också att ett gratis och standardiserat test ska stimulera samarbete mellan olika forskargrupper, eftersom det återstår stora forskningsinsatser för att ta reda på hur sjukdomen uppstår och hur patienterna ska behandlas på bästa sätt, säger Anders Behrens.

Avhandlingen är publicerad digitalt

FAKTA
Anders Behrens kommer från Karlskrona där han jobbar som ST-läkare med
specialisering mot neurologi och han har även en civilingenjörsexamen
med inriktning mot teknisk fysik. Han är doktorand vid Institutionen för
klinisk neurovetenskap vid Umeå universitet.

Fredagen den 5 december försvarar Anders Behrens, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sin avhandling med titeln: Mätningar vid Idiopatisk normaltryckshydrocephalus – Datoriserat neuropsykologiskt testbatteri samt intrakraniella pulsvågor. (Engelsk titel: Measurements in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus – Computerized neuropsychological test battery and intracranial pulse waves. Opponent: Marianne Juhler, professor/överläkare, Köpenhamns universitet. Huvudhandledare: Jan Malm. Disputationen äger rum kl. 13.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E 04, Unod R1.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera