Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2014

Forskning för att bekämpa antibiotikaresistens

Jana Jass, professor i biologi vid Örebro universitet, får 5 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att förbättra möjligheterna att bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

– Vi har blivit så beroende av antibiotika för att kontrollera de flesta infektionssjukdomar att multiresistenta bakterier har blivit ett globalt hot mot hälsan, säger Jana Jass, som kommer genomföra studien tillsammans med Örebroprofessor Bo Söderquist.

Dessa bakterier går nu att hitta i alla naturliga miljöer från Arktis till Antarktis. Syftet med det nya forskningsprojektet är att undersöka vilka nyckelfaktorer som ligger bakom utveckling, spridning och distribution av antibiotikaresistenta bakterier i samhället.

Följa utvecklingen i Sverige och i Indien
– Oreglerad användning av antibiotika och vatten med läkemedelsrester i utvecklingsländer tros främja bakterierna. Vi ska följa och analysera utvecklingen i såväl Sverige som Indien, säger Jana Jass.

I Indien är det lätt att få antibiotika utan recept. Dessutom bidrar varma vattentemperaturer och miljöföroreningar till att nya antibiotikaresistenser utvecklas. I Sverige är det andra faktorer som spelar in. Forskarna tror att det kan vara resenärer, husdjur, livsmedel och flyttfåglar, som sprider bakterierna. När de har kommit in kan de bli kvar i samhället och komma ut i miljön.

– Men vi vet i dag inte hur antibiotikaresistenta bakterier etablerar och sprider sig i rena miljöer så snabbt som vi kan se att de gör. Genom att jämföra de båda länderna vill vi kunna presentera en långsiktig analys.

Globalt problem
Vilken roll spelar till exempel den globala uppvärmningen och andra miljöfaktorer? Kommer varmare vattentemperaturer i Sverige bidra till en tillväxt av bakterierna? Det är många olika faktorer som spelar in.

– Det här är ett globalt problem och det krävs internationella överenskommelser och resurser för att utvecklingsländer ska förmås att kontrollera och reglera antibiotika och industriella läkemedel mer effektivt. De resultat vi kommer fram till kommer vi att kommunicera till lokala och nationella lagstiftare i såväl Sverige som Indien.

– Målet är att det ska leda till bättre utnyttjande av resurser, minskade kostnader och bättre saneringsstrategier, säger Jana Jass.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera