Artikel från GIH

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2014

Olika träningsstrategier förbättrar uthållighet och insulinkänslighet

Regelbunden motion är effektivt för att förebygga diabetes och förbättra prestationsförmågan, men beroende på syfte, kapacitet och tillgänglighet måste olika träningsformer utvärderas. Per Franks avhandling visar att träning med låga glykogennivåer ökar mitokondrietätheten, vilket innebär en förbättrad uthållighet. Resultatet visar även att styrketräning är en effektiv och säker metod för äldre att förbättra hälsa och prestation.

Syftet med avhandlingen “Exercise strategies to improve aerobic capacity, insulin sensitivity and mitochondrial biogenesis” är att ge kunskap om hur olika träningsstrategier kan förbättra styrka och insulinkänslighet. Mitokondrier är cellens små kraftverk som frigör energi och utgör en central del i denna avhandling som består av fyra studier. Den första är en direkt crossover-studie som undersökte effekten av träning med låga glykogennivåer på markörer för mitokondriell tillväxt. Den andra undersökte effekten av samtid styrke- och uthållighetsträning på mitokondrietäthet och uthållighet. Den tredje studerade den direkta effekten av motion på faste-inducerad insulinresistens och den fjärde effekten av styrketräning på hälsa och prestation hos äldre.

– Resultaten visar att låga glykogennivåer förbättrar responsen i markörer för mitokondriell biogenes. När styrketräning kombinerades med uthållighetsträning förbättrades varken mitokondrietätheten eller uthålligheten hos försökspersonerna.

Ett annat resultat visar att om äldre personer styrketränar i endast åtta veckor förbättrar de sin styrka, hjärtfrekvens under arbete och glukostolerans. De förbättrar även muskelkvaliteten då mängden av mitokondriella och hypertrofirelaterade proteiner ökar. Efter fasta minskar produktionen av fria radikaler i mitokondrien och om försökspersonerna tränar efter fasta ökar mitokondriernas andningskapacitet när fett används som substrat. När träning utförs under fasta uppreglerades även flera markörer i både glukos och fettmetabolismen.

Länk till hela avhandlingen:http://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysiologi/Avhandlingar/Aerobic-capacity-insulin-sensitivity-and-mitochondrial-biogenesis/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera