Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2014

Transvestiter utmanar könsstereotyper i arbetslivet

Manliga transvestiter som är öppna med sin transvestism luckrar upp könsordningen på arbetsplatsen visar en studie från Stockholms universitet. En bidragande faktor kan vara att männen inte ser det som avgörande att passera som just kvinnor utan istället kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden.

De flesta som deltog i studien hade övervägande positiva erfarenheter med att vara ”ute” som transvestit på jobbet. Många angav att de fått stöd och uppmuntran från kollegor, även om de i vissa fall också upplevt negativa reaktioner.

– Medan några få kollegor vill försvara könsordningen när den utmanas bidrar flertalet positiva kollegor till att luckra upp könsordningen ytterligare och till att göra fler genusuttryck möjliga, säger Torkild Thanem, professor vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Studiens resultat visar således att deltagarnas transvestism utmanar både könsstereotyperna och könsdualismen.

– Transvestiter som är ”ute”, det vill säga öppna med sin transvestism, finner det mindre relevant att passera som kvinnor än vad som tidigare antagits, vilket kan vara en bidragande faktor till att acceptansen för olika genusuttryck blir större, säger Torkild Thanem.

I studien, som baseras på deltagande observation och intervjuer med ett tiotal personer, framkom att de flesta kombinerar feminina, maskulina och genusneutrala beteenden och egenskaper på sätt som gör att de blir mer synliga som transpersoner.

– Hellre än att slaviskt följa eller medvetet överdriva kvinnliga könsstereotyper är det många som underdriver könsstereotypernas betydelse, säger Torkild Thanem.

FAKTA
Studien Just doing gender? Transvestism and the power of underdoing gender in everyday life and work är publicerad i tidskriften Organization: The Critical Journal of Organization, Theory and Society.

Artikeln på ResearchGate

Artikeln i “Organization: The Critical Journal of Organization, Theory and Society

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera