Artikel från Uppsala universitet
11 juni 2014

Förändrad hormonbalans ger ökad hunger hos personer med FTO-gen

Personer som bär på genen FTO löper större risk än andra att drabbas av fetma. Forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet har nu identifierat några av de mekanismer som gör att bärare av genen går upp i vikt. En studie visar att en vanlig variant av FTO påverkar halterna av hormonerna leptin och ghrelin i blodet, hormoner som reglerar hunger och mättnad.

En studie visar att en vanlig variant av FTO påverkar halterna av hormonerna leptin och ghrelin i blodet, hormoner som reglerar hunger och mättnad.  

Trots att det kommit många nya forskningsrapporter om FTO de senaste åren vet forskare ännu ganska lite om vilka mekanismer det är som länkar denna gen till viktuppgång och fetma.

I den nya studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes har forskarna undersökt om cirkulerande nivåer av leptin och ghrelin, uppmätta efter en natts fasta, har samband med en vanlig variant av ”fetmagenen” FTO.

– Vi såg att de äldre som bar på en vanlig variant av FTO-genen hade ungefär 9 procents högre ghrelinnivåer än de som inte bar på genen. I kontrast till detta hade dessa personer även 11 procent lägre nivåer av hormonet leptin som gör att man känner mättnad, säger Christian Benedict, forskare i funktionell farmakologi vid Uppsala universitet.

– Studiens resultat tyder på att denna FTO-variant leder till viktökning hos människor genom att förändra hormonbalansen från mättnadshormonet leptin mot det hungerfrämjande hormonet ghrelin, säger Christian Benedict.

Forskarna har studerat data från 985 äldre personer, hälften män och hälften kvinnor, som ingår i den större så kallade PIVUS-studien (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors). Medelåldern på deltagarna var 70 år.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera