Artikel från Uppsala universitet
10 oktober 2013

Upptäckt underlättar diagnostik av allvarlig lungsjukdom

Identifiering av ett nytt protein i lungorna ger nya möjligheter att tidigt diagnosticera den allvarliga lungsjukdomen interstitiell lungfibros. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Science Translational Medicine, kan även ge ny kunskap om orsaken till vanliga sjukdomar som astma och kronisk bronkit.

Forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har tillsammans med en internationell forskargrupp identifierat ett protein i lungorna som angrips av immunsystemet vid insjuknande i den allvarliga autoimmuna lungsjukdomen interstitiell lungfibros. Proteinet, som går under benämningen BPIFB1, förekommer i celler som täcker de nedre luftvägarna i lungorna. Fyndet ger nya möjligheter att tidigt diagnostisera sjukdomen, och därmed kunna erbjuda adekvat immundämpande behandling till rätt patienter.

I arbetet med att identifiera proteinet har forskarna använt en ovanlig ärftlig autoimmun sjukdom som modell, autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1 (APS-1). Hos patienter med denna sjukdom angriper immunsystemet felaktigt flera vävnader, som exempelvis lever, insulinproducerande celler och binjurar.

– Användningen av sjukdomen som modell bidrar till en ökad förståelse av de bakomliggande orsakerna till den betydligt vanligare lungsjukdomen interstitiell lungfibros, säger professor Olle Kämpe, som har utvecklat forskningsverksamheten kring APS-1 vid Uppsala Universitet.

– Resultaten bekräftar att det tillvägagångssätt vi har specialiserat oss på har potential att fortsätta hjälpa oss att förstå mekanismerna bakom flera vanliga sjukdomar. Vår förhoppning är att även våra aktuella studier på hudsjukdomar och hjärt/lungsjukdomen pulmonell hypertension ska ge resultat som kommer patienterna till nytta, säger forskningsläkaren Mohammad Alimohammadi, som leder projekten.

Referens: Shum et al, “BPIFB1 Is a Lung-Specific Autoantigen Associated with Interstitial Lung Disease”, Science Translational Medicine.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera