Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 augusti 2013

Alkoholförgiftning och stroke ökade risk för tidig demens

Forskare vid Umeå universitet har i en studie identifierat nio olika faktorer som kan öka risken att drabbas av demenssjukdom före 65 års ålder. Resultaten presenteras i tidskriften Jama Internal Medicine.

Uppskattningsvis lever i dag 3,6 miljoner människor över hela världen med demenssjukdom, en siffra som förväntas öka till 115 miljoner människor 2050. Så kallad young-onset dementia (YOD), eller tidig demens, är en demensform som drabbar personer före 65 års ålder.

Utveckling av tidig demens har tidigare framför allt kopplats till förändringar i arvsmassan hos vissa familjer, men i den aktuella studien som har genomförts av Peter Nordström, professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, och hans kollegor nyanseras den bilden.

Forskarna har följt 488 484 män som kallades till mönsting inför värnpliktstjänstgöring mellan åren 1969 och 1980. Under en uppföljningsperiod på 37 år drabbades 487 män av tidig demens och sjukdomen hos dessa män diagnostiserades när de var i genomsnitt 54 år gamla.

Studien visar att den riskfaktor som hade starkast koppling till utveckling av tidig demens under uppföljningsperioden var alkoholförgiftning, vilket ökade risken för demenssjukdom nära fem gånger. Stroke och användning av antipsykotiska läkemedel ökade risken för demenssjukdom nära tre gånger medan depression och demenssjukdom hos den drabbades pappa gav en nära fördubblad risk. Signifikanta riskökningar sågs även vid intoxikering med droger, samt vid nedsatt kognitiv funktion, kortväxthet eller högt systoliskt blodtryck i samband med värnpliktstjänstgöring.

Totalt sett kunde 68 procent av de fall av tidig demens som inträffade under uppföljningsperioden kopplas till de nio riskfaktorer som Umeåforskarna har identifierat. Män med nedsatt kognitiv funktion och ytterligare minst två av de nio riskfaktorerna hade upp till 20 gånger ökad risk att drabbas av demenssjukdom under uppföljningsperioden.

– Studien visar att dessa oberoende riskfaktorer är väldigt betydelsefulla för utveckling av tidig demens hos män. Men samtidigt som de olika riskfaktorerna förstärker varandra är många av dem möjliga att påverka. Eftersom de flesta riskfaktorer kan identifieras redan tidigt i livet finns det goda möjligheter att förebygga sjukdomsutveckling, säger Peter Nordström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera