Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2013

Självmordsfrekvens har ökat med Rysslands modernisering

Samhällets modernisering har betydelse för den höga självmordfrekvens som råder i Ryssland. Men även alkoholkonsumtionen tycks ha en ovanligt tydlig betydelse. Det visar sociologen Tanya Jukkala i sin avhandling vid Uppsala universitet.

Självmordsdödligheten i Ryssland är bland de högsta i världen, och utvecklingen under senare delen av 1900-talet har varit mycket dramatisk. Bland annat kan man se en stor och snabb ökning efter Sovjetunionens fall.

Tanya Jukkala, vid Södertörns högskola, har i sin avhandling studerat självmordsdödligheten i Ryssland över en period av 140 år i syfte att få en bättre förståelse av den höga frekvensen i nutida Ryssland.

Resultaten visar att självmordsdödligheten i Ryssland har ökat minst elvafalt över de senaste 140 åren. Under de senaste decennierna har självmorden också ökat mer bland män jämfört med kvinnor (mer än fem män per kvinna), och bland unga jämfört med äldre åldersgrupper.

I sin analys sätter Tanya Jukkala den generella ökningen av självmord över perioden i relation till Rysslands modernisering. Hon pekar på att motsvarande stora ökningar i självmordsdödligheten skedde under moderniseringen i västländerna under 1800- och tidiga 1900-talet. Även de relativa ökningarna i självmordsnivåerna bland män och unga personer har sin motsvarighet i västvärlden under senare hälften av 1900-talet, menar Jukkala.

– Moderniseringen innebär att individer måste ingå i en ökande mängd olika sociala sammanhang. Det gäller att leva upp till olika slags sociala förväntningar. Det innebär en ökad press som i extrema fall kan leda till att man väljer självmordet som ett sätt att slutgiltigt bli kvitt sådana krav och normer, att helt avsäga sig allt slags socialt deltagande, säger hon.

Ett annat intressant resultat är att alkoholkonsumtion genomgående hade en stabil och förhöjande effekt på självmordsdödlighet. Sådana konstanta samband är ovanliga och pekar på att alkoholkulturen har en särskild betydelse av när det gäller att förstå självmorden i Ryssland.

Länk till sammanfattning av avhandlingen på universitetets webbplats.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera