Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2012

Nya rön kring kroppens produktion av hormonet glukagon

Forskare vid Karolinska Institutet har visat att de celler som tillverkar hormonet glukagon stimuleras av just glukagon. Tidigare har samma forskare visat att denna princip även gäller för hormonet insulin. Det betyder att det finns en självreglerande effekt i kroppen, där en cell som frisätter något av dessa hormoner omedelbart får en beställning om att nyproducera mer av det frisatta hormonet.

Hormonet insulin har stor betydelse för att reglera sockerkoncentrationen i blodet, eftersom det fungerar som en blodsockersänkare. Hormonet glukagon har motsatt effekt och fungerar som en blodsockerhöjare. Docenterna Barbara Leibiger och Ingo Leibiger samt professor Per-Olof Berggren vid Karolinska Institutet har tidigare presenterat resultat som visar att de insulinproducerande cellerna aktiveras i sin nyproduktion av just insulin. Om detta gäller enbart för hormonet insulin eller om det speglar en generell biologisk princip för alla hormonfrisättande celler har dock inte varit klart.

Nu har samma forskare visat att även hormonet glukagon kan stimulera sin egen nyproduktion. Det sker genom att hormonet binder till ett specifikt bindningsställe på de glukagonfrisättande cellerna i bukspottkörteln, något som påverkar olika signalvägar. Det leder i nästa led till en aktivering av den gen som producerar glukagon. Att hormoner som frisätts kan påverkar sin egen produktion genom denna typ av positiv återkopplingsmekanism verkar alltså ha en generell biologisk betydelse.               

– Genom att skaffa oss kunskaper om hur hormonerna reglerar sin egen produktion kan vi på sikt studera även defekter i denna process. Om defekterna har en betydelse för diabetessjukdomen är det viktiga pusselbitar som kan falla på plats, säger Per-Olof Berggren.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien är finansierad med pengar från Vetenskapsrådet, Novo nordisk Foundation, Svenska Diabetesförbundet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD), Diabetes Research and Wellness Foundation, Berth von Kantzow Stiftelse, Skandia, National Research Foundation of Korea, Strategiska forskningsprogrammet i diabetes vid Karolinska Institutet, Stichting af Jochnick Foundation och Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Publikation: “Glucagon regulates its own synthesis by autocrine signaling”, Barbara Leibiger, Tilo Moede, Thusitha P. Muhandiramlage, Daniel Kaiser, Pilar Vaca Sanchez, Ingo B. Leibiger & Per-Olof Berggren, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Early Edition 3-7 December 2012.

Bilden: Per-Olof Berggren, foto av Ulf Sirborn

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera