Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2012

Huvudvärkstabletter kan bromsa nedgången i hjärnkapacitet hos äldre

En daglig dos acetylsalicylsyra motsvarande en fjärdedels huvudvärkstablett kan bromsa nedgången i intellektuell kapaciteten hos äldre kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har under fem års tid studerat hur den intellektuella kapaciteten förändras hos 600 äldre kvinnor (70 till 92 år) med förhöjd risk att drabbas av hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke.  

Av de 600 kvinnorna fick 129 en daglig, låg dos av acetylsalicylsyra, motsvarande ungefär en fjärdedels magnecyl, för att förebygga hjärtsjukdom. Göteborgsstudien visar att acetylsalicylsyran också bromsade den åldersrelaterade nedgången i kvinnornas hjärnkapacitet.  

I studien, som publiceras i tidskriften British Journal of Medicin Open, fick kvinnorna genomgå olika tester för att mäta sin fysiska hälsa och intellektuella kapacitet, till exempel genom språk- och minnestester.

–  I slutet av den femåriga undersökningsperioden hade den mentala kapaciteten minskat hos samtliga kvinnor, och andelen som drabbades av demens var lika stor i hela gruppen. Men nedgången i hjärnkapacitet var betydligt mindre och gick långsammare hos de kvinnor som fick acetylsalicylsyra, säger Silke Kern, forskare vid Sahlgrenska akademin.    

Effekten kvarstod även då hänsyn tagits till ålder, genetiska faktorer och användning av andra antiinflammatoriska läkemedel.

Förutom att förebygga hjärt- kärlsjukdom har acetylsalicylsyra enligt flera vetenskapliga studier visat sig verksamt mot cancer. I många länder är det rutin att kvinnor med risk för hjärt- kärlsjukdom behandlas med en liten dos acetylsalicylsyra – dock inte i Sverige.

Silke Kern understryker att den aktuella studien är en observationsstudie, och att mer forskning krävs innan några definitiva slutsatser kan dras.  

– Våra resultat tyder på att acetylsalicylsyra kan skydda hjärnan, åtminstone hos kvinnor med hög risk för hjärtinfarkt eller stroke. Men vi vet inte de långsiktiga effekterna av rutinmässig behandling, och vi vill absolut inte uppmana äldre att självmedicinera med huvudvärkstabletter för att undvika demens, säger hon.

Forskargruppen i Göteborg har nu startat en uppföljande studie som kommer följa de äldre kvinnorna i ytterligare fem år.

INFORMATION OCH KONTAKT
Silke Kern, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
Tel: 076-2365332  silke.kern@vgregion.se

Studien Does low-dose acetylsalicylic acid prevent cognitive decline in women with high cardiovascular risk? A 5-year follow-up of a non-demented population-based cohort of Swedish elderly women publicerades i BJM Open den 3 oktober 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera