Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2012

Studie slår fast att p-piller hjälper mot mensvärk

Kombinerade p-piller lindrar symtomen vid mensvärk. Det visar en studie på 1 500 kvinnor som letts av forskare vid Sahlgrenska akademin som publiceras i Europas ledande tidskrift för reproduktiv hälsa.

Uppgifterna kring huruvida kombinerade p-piller hjälper mot mensvärk (dysmenorré) har varit motstridiga. Så sent som 2009 granskade ansedda Cochrane Collaboration all tillgänglig forskning på området, och kom till slutsatsen att det endast fanns begränsat stöd för den omdebatterade effekten.

Nu kan forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, publicera nya rön som bevisar att p-piller hjälper mot menstruationssmärtor.

Forskaren Ingela Lindh och hennes kollegor har i sin studie undersökt omkring 1 500 svenska kvinnor. Resultaten slår fast att de kvinnor som använder kombinerade p piller lider mindre av menstruationssmärtor än kvinnor som inte använder p-piller – och att effekten är oberoende av ålder.

–Normalt minskar menstruationssmärtor ju äldre du blir, men vår studie visar att p-pillren har en starkare smärtlindrande effekt än ökad ålder, säger Ingela Lindh, forskare vid Sahlgrenska akademin och barnmorska.

I studien ingick tre grupper med kvinnor som fyllde 19 år 1981, 1991 respektive 2001. Varje grupp bestod av 400 till 520 kvinnor, som fick lämna uppgifter om längd, vikt, reproduktiv historia, menstruationsmönster, menstruationssmärtor och användning av preventivmedel. Uppföljning gjordes fem år senare då kvinnorna var 24 år.

Genom att jämföra samma kvinnor vid två olika åldrar kunde forskarna använda kvinnorna själva som kontroll, och på så sätt fastställa om de lindrade symtomen berodde på p-pillren eller den ökade åldern.

–Skillnaden i graden av menstruationssmärta mellan kvinnorna som använde kombinerade p-piller och de som inte gjorde det var betydande, säger Ingela Lindh.

Symtomen mättes med hjälp av två vetenskapligt etablerade skalor: VMS (Verbal Multidimensional Scoring System) som delar in smärtan i graderna ”ingen”, ”lindrig”, ”måttlig” och ”svår” och även inkluderar inverkan på den dagliga aktiviteten och huruvida smärtlindrande läkemedel behövs, samt VAS (visuell analog skala) där kvinnorna fick gradera smärtan på en 10 cm lång linje från ”ingen smärta” till ”outhärdlig smärta”.

Resultaten visade att kombinerade p-piller minskade menstruationssmärtan med 0,3 enheter, vilket på VMS-skalan innebar att var tredje kvinna gick ner en hel grad, till exempel från svår till måttlig smärta. På VAS-skalan motsvarade smärtlindringen nio millimeter.

–Kvinnornas minskade menssmärtor ledde i sin tur till både förbättrad arbetsförmåga och minskat behov av smärtlindrande läkemedel, säger Ingela Lindh.

En annan upptäckt var att yngre kvinnor (gruppen födda 1982) oftare led av mensvärk och rapporterade värre symtom.

–Vad det beror på vet vi inte riktigt. En möjlig orsak kan vara att yngre använder andra p-piller med annat östrogeninnehåll, en annan att senare födda kvinnor är mer smärtkänsliga eller mer benägna att klaga över smärta än tidigare födda kvinnor, säger Ingela Lindh.

En amerikansk studie uppskattar att amerikanska kvinnors mensvärk ligger bakom cirka 600 miljoner förlorade arbetstimmar och två miljarder dollar i förlorad produktivitet. En effektiv behandling av menstruationssmärtor gynnar enligt Ingela Lindh därmed både de drabbade kvinnorna och samhället.

Forskarna vid Sahlgrenska akademin anser att p-pillers smärtlindrande effekt från och med nu bör ingå i preventivmedelsrådgivningen, men också att läkare ska kunna ordinera p-piller mot menstruationssmärtor.

– Redan idag föreskriver många läkare kombinerade p-piller i detta syfte, och vi vet att läkemedelsbolag har diskuterat med myndigheterna om möjligheterna att utforma den kontrollerade prövning som krävs för att p-piller ska kunna ordineras för behandling av mensvärk. Men det har ännu inte fattats något avgörande beslut i frågan, säger Ingela Lindh.

Studien The effect of combined oral contraceptives and age on dysmenorrhoea: an epidemiological study publiceras i Human Reproduction den 18 januari.

Fakta mensvärk:
Mensvärk, dysmenorré, orsakas av muskelkramper i livmodern som inkräktar på blodcirkulationen och ger upphov till krampartade smärtor. Kramperna framkallas av hormoner som frisätts från livmoderslemhinnan då kvinnan får sin menstruation. Mensvärk förekommer särskilt hos yngre kvinnor, där andelen drabbade är mellan 50 och 75 procent. Smärtan kan ha en stark inverkan på dessa kvinnors liv genom att orsaka regelbunden skol- och arbetsfrånvaro och störa dem i deras dagliga aktiviteter flera dagar varje månad.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ingela Lindh, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0761 361760
ingela.lindh@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera