Artikel från Göteborgs universitet
12 december 2011

Mer manligt könshormon ingen riskfaktor för hjärtsjukdom hos kvinnor

Omkring var tionde kvinna har förhöjda nivåer av manligt könshormon vilket orsakar generande hårväxt, utebliven menstruation och svårigheter att få barn. Däremot löper dessa kvinnor inte ökad risk att drabbas av hjärtproblem, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Polycystiskt ovarie syndrom, PCOS, drabbar mellan fem och tio procent av den kvinnliga befolkningen och karakteriseras av förhöjda nivåer av manliga könshormoner, hårväxt, oregelbundna eller uteblivna menstruationer och svårigheter att få barn. Eftersom det också finns ett samband med bukfetma, blodtryck och förhöjda blodfetter har kvinnor med PCOS antagits löpa större risk att drabbas av hjärtsjukdom – men så är inte fallet.

Det visar den första långtidsuppföljningen av kvinnor med PCOS efter klimakteriet, som genomförts vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

–Kvinnor med PCOS drabbas av hjärtinfarkter, stroke, cancer, frakturer och dödlighet i ungefär samma utsträckning som andra kvinnor. Råden för att undvika hjärtsjukdom är därför samma som för övriga befolkningen: kvinnor med PCOS bör hålla sin vikt relativt normal och motionera, säger Johanna Schmidt, doktorand vid Sahlgrenska akademin som baserar sin avhandling på resultaten.

Johanna Schmidts forskning visar att kvinnor med PCOS går in i klimakteriet ungefär fem år senare än genomsnittskvinnan, och att de förhöjda nivåerna av manliga könshormonerna kvarstår livet ut.

–Det innebär att de här kvinnorna ofta har mindre besvär av klimakteriesymtom än andra kvinnor, men också att den ökade behåringen av manlig typ kvarstår, säger Johanna Schmidt.

Johanna Schmidt har också upptäckt skillnader i vissa av äggstockarnas nyckelproteiner, vilket skulle kunna förklara varför kvinnor med PCOS ofta har utebliven ägglossning och har svårare att bli gravida.

Avhandlingen Polycystic ovary syndrome. Ovarian pathophysiology and consequences after the menopause försvaras torsdagen den 8 december.

Kontaktinformation
Kontakt:
Johanna Schmidt, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och läkare vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0701-454505
johanna.schmidt@vgregion.se.

Handledare professor Mats Brännström och professor Kerstin Landin-Wilhelmsen: mats.brannstrom@obgyn.gu.se
kerstin.landin-wilhelmsen@vgregion.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera