Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2011

Fetmahormon ökar risken för benskörhet hos äldre

Fetma är en välkänd orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. Forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att kroppens fetmahormoner också har ett samband med benskörhet och ökad risk för frakturer.

Vårt skelett är mer än bara ben, kotor och leder. I själva verket är skelettet ett aktivt organ som ständigt är uppkopplat med vår hjärna, våra muskler och vår fettväv. I skelettet bildas kroppens viktigaste celler, stamcellerna, men här finns också hormoner som genom att skicka signaler till andra organ reglerar kroppens blodsocker och fetma.

Ny forskning visar nu att förhöjda nivåer av fetmahormon i cirkulationen kan ha ett samband med benskörhet.

Dan Mellström, forskare vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är en ledande expert på benskörhet. Inom ramen för ett internationellt forskningsprojekt som studerar riskfaktorer för benskörhet hos äldre män har Dan Mellström och hans kollegor studerat fetmahormonet adiponektin.

Studierna kan nu visa att personer med höga nivåer av fetmahormonet också har skörare skelett och fler frakturer samt svagare muskelstyrka och mindre muskelmassa, vilket leder till ökad risk för benbrott. Högt adiponektin förefaller vara relaterat till ökat funktionellt åldrande.

– Höga nivåer av adiponektin hos äldre tycks vara relaterat både till en nedsatt funktionsförmåga i muskulaturen och till ett skörare skelett. Det medför en ökad risk för frakturer och fallolyckor, men också ökad dödlighet, säger Dan Mellström.

Resultaten bygger på en studie kallad Mr OS, som leds från Sahlgrenska akademin och som studerar riskfaktorer bakom benskörhet hos äldre män. I studien ingår omkring 11 000 män från Sverige, USA och Hong-Kong.

FAKTA BENSKÖRHET
Benskörhet, osteoporos, innebär en nedsatt hållfasthet i skelettet som en följd av sjukdom eller åldrande. Sjukdomen orsakar mycket lidande för de drabbade och dessutom stora kostnader för samhället. Enligt beräkningar är ungefär var tredje vårdplats på landets ortopediska kliniker upptagen av patienter med höftfrakturer eller komplikationer av sådana.

Kontaktinformation
Kontakt:
Professor Dan Mellström, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, telefon: 031–343 9035, 0703–247 510, e-post: dan.mellstrom@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera