Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2011

Nytt frågeformulär tänkbart verktyg för tidig upptäckt av demens

Minne och tänkande kan ha varit nedsatt under flera år innan en person diagnostiseras med demens. För att enkelt och billigt kunna hitta dessa tidiga sjukdomstecken har Peter Vestergren vid Umeå universitet utvecklat ett frågeformulär som ger hopp om en ny framtida metod för screening.

– Formuläret fångar i viss mån det minne som mäts med vanliga minnestester, säger Peter Vestergren, som disputerar i beteendevetenskapliga mätningar i slutet av september.

Att förutsäga vilka som kommer att utveckla demens i framtiden blir allt viktigare med en åldrande befolkning och nya behandlingsmetoder som kan bromsa sjukdomsförloppet. Jämfört med minnestester och kliniska utredningar är frågeformulär om minnet resurssnåla, och har föreslagits som metod för att ”screena” personer, till exempel vid besök på vårdcentralen.

Många frågeformulär om minne har tagits fram under årens lopp, men det har visat sig att skattningar av det egna minnet överensstämmer dåligt med resultat på minnestester. För att förbättra överensstämmelsen utvecklade Peter Vestergren och kolleger ett nytt frågeformulär där personer fick ange hur ofta deras minne fallerar när det gäller rutinhandlingar, ord, ansikten, tider och platser.

Utvecklingsarbetet baserades på svar från närmare 1 500 personer i åldrarna 25–95 år. Samtliga deltagare ingår i det så kallade Betula-projektet  om åldrande, minne och demens, som pågått vid Umeå universitet i över tjugo år. Tillgången på data från tidigare minnestester var en stor fördel för forskarna, som kunde jämföra och välja ut de tjugo frågor som hade störst samband med testresultaten till det slutliga formuläret.

Peter Vestergren anser att frågeformuläret är lovande som verktyg för screening, men menar att det behövs ytterligare studier för att undersöka den kliniska användbarheten. Sådana studier är fortfarande på planeringsstadiet.
– Vi har sett att det finns ett samband med tester av minne och tänkande, men vi har ännu inte undersökt om, och i så fall hur väl, det upptäcker tidiga tecken på demens. Dåliga resultat på minnestester kan ha andra orsaker, och det är många fler faktorer som man måste ta hänsyn till innan en demensdiagnos kan ställas.

Fakta om disputationen:
Fredagen den 30 september försvarar Peter Vestergren, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling i beteendevetenskapliga mätningar med titeln On the subjective-objective distinction for measures of memory and cognition: Theoretical and methodological issues in questionnaire development and validation. Svensk titel: Distinktionen subjektivt-objektivt för mått på minne och kognition: Teoretiska och metodologiska aspekter vid utveckling och validering av frågeformulär. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal Hs1031, Norra beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Björn Lyxell, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Kontaktuppgifter:
Peter Vestergren
institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap/ beteendevetenskapliga mätningar
Umeå universitet
Tel: 090 – 786 6373, Mobil: 073 – 0457735, E-post: peter.vestergren@edusci.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera