Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2011

Grodor kan bli sterila av progestagena läkemedel i miljön

Grodor verkar vara mycket känsliga för progestagener, en typ av läkemedel som kommer ut i miljön. Honliga yngel som får simma i vatten med ett sådant ämne, levonorgestrel, får störd äggstocks- och äggledarutveckling vilket leder till att de blir sterila som vuxna. Det visar en ny studie vid Uppsala universitet, som idag publiceras i den vetenskapliga tidskriften Aquatic Toxicology.

Ett stort antal av de mediciner som vi människor äter släpps ut med avloppsvattnet och hamnar i naturen. Progestagener är hormonpreparat som används i preventivmedel, cancerbehandling och hormonersättning vid klimakteriebesvär. Flera typer av progestagener har påvisats i vattendrag i en rad länder. Forskaren Cecilia Berg och doktoranden Moa Kvarnryd vid avdelningen för ekotoxikologi, Uppsala universitet, har visat att levonorgestrel kan orsaka sterilitet hos hongrodor. Koncentrationerna som använts är inte mycket högre än de som är uppmätta i naturen. Forskargruppen ingår i ett av världens största forskningsnätverk inom området läkemedel och miljö, MistraPharma.

– Detta är ett första belägg för att ett progestagen i miljön kan ha skadlig effekt på grodor, säger Cecilia Berg.

Honliga grodyngel som fått simma i vatten med låga koncentrationer av levonorgestrel hade en större andel omogna äggceller i äggstockarna och saknade äggledare, och var därför sterila. Forskargruppen har påvisat detta hos afrikansk klogroda (Xenopus tropicalis).  Det är under yngelstadiet som reproduktionsorganen börjar utvecklas hos grodor, en process som styrs av hormonsystemet. Resultaten betonar vikten av att undersöka hur läkemedel påverkar djuren i vår miljö vilket är ett av syftena med MistraPharma.

–    Våra resultat visar att andra läkemedel än östrogen kan ge permanenta skador på vattenlevande djur som exponeras under tidiga livsstadier, säger Cecilia Berg.

Läs artikeln i Aquatic Toxicology [Ref 1] Referens: doi:10.1016/j.aquatox.2011.02.003

För mer information, kontakta Cecilia Berg, 018-471 26 21, 073-045 92 46, e-post: Cecilia.Berg@ebc.uu.se
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera