Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2010

Många dödsolyckor och självmord bland renskötande samer

De ekonomiska villkoren för renskötare är hårda. De har press på sig att föra kulturella traditioner vidare och de arbetar ofta ensamma många timmar i bistert klimat. Det här kan förklara den förhöjda förekomsten av dödsolyckor och självmord i gruppen.

Sven Hassler är universitetslektor i folkhälsovetenskap på Högskolan Väst och har länge forskat om samernas hälsa. Redan tidigare har han visat att frekvensen av dödsolyckor och självmord är förhöjd hos renskötande samer jämfört med den svenska befolkningen som helhet. I en ny studie har han och hans kollegor undersökt omständigheterna runt dessa dödsfall. Kollegorna är Kristin Ahlm och Anders Eriksson, Umeå universitet, och Per Sjölander, Södra Lapplands forskningsenhet.

Det finns många riskmoment i renskötarlivet och framför allt är det männen som omkommer på grund av dessa risker. Jakt och fiske är vanliga sysselsättningar och man hanterar knivar och vapen. Många olyckor sker under transporter med bil, skoter, båt eller flygplan.

– Man kan ha suttit 10-12 timmar på skotern och då kan man tappa koncentrationen. Man kanske kör igenom tunn is på våren, säger Sven Hassler.

Rennäringen hotas ständigt av andra intressen, till exempel planer på att bryta uran i fjällområdena. Många renskötande samer känner sig pressade av detta. De kämpar också för att få lönsamhet i sina företag. Dessutom känner de ett ansvar som kulturbärare. Det samiska levnadssättet måste föras vidare.

– Hoppar man av och tar ett annat jobb är det nog ett större misslyckande än för många andra, säger Sven Hassler.

Den här pressen från flera olika håll kan förklara att självmorden är många. Syftet med den nu publicerade studien har varit att få ett bättre underlag för att arbeta förebyggande inom gruppen. Sven Hassler berättar att ett sådant arbete redan är igång. Samerna själva har drivit på.

– Man jobbar med samebyarna omkring den psykosocial situationen. Man intervjuar samerna och pratar med dem om hur de upplever sin livssituation och man erbjuder hjälp och stöd i olika former.

Unnatural deaths in reindeer-herding Sami families in Sweden, 1961-2001, International Journal of Circumpolar Health, 2010

Kontaktinformation
För mer information kontakta Sven Hassler, sven.hassler@hv.se, 0520-22 38 62.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera