Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2009

Fler blodkärl i hormonresistenta prostatatumörer

Patienter med långt framskriden prostatacancer behandlas ofta med hormoner, men när tumörerna kommer tillbaka har de fler och annorlunda blodkärl. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Upptäckten öppnar för nya behandlingsmetoder mot hormonresistent prostatacancer.

Sent i sjukdomsförloppet, när prostatacancern spridit sig, behandlas de flesta av patienterna med hormoner. Hormonpreparatet gör att produktionen av manligt könshormon minskar, och tumören krymper.

– Problemet är att effekten inte är bestående. Förr eller senare utvecklar tumören resistens mot hormonbehandlingen och då kommer tumören tillbaka, ofta i form av metastaser i skelettet, säger molekylärbiologen Heléne Gustavsson som skrivit avhandlingen.

Tumörer måste bilda nya blodkärl för att kunna växa och sprida sig i kroppen. Avhandlingen visar att de tumörer som kommer tillbaka efter det att patienten fått hormonbehandling innehåller fler blodkärl. Blodkärlen ser ofta också annorlunda ut, jämfört med hur de sett ut under tidigare stadier av sjukdomen.

Ett annat intressant fynd är att ett protein som kallas ADAMTS1 minskar i dessa aggressiva tumörer. Proteinet är känt för att minska blodkärlens tillväxt. Låga nivåer av proteinet i tumörerna är förknippat med fler blodkärl och ökad spridning av cancern.

– Om vi kan hindra tumören från att bilda många nya blodkärl kan vi också hindra att cancern sprider sig i kroppen. När vi nu förstår bättre hur kärlbildningen regleras i den här typen av prostatacancer har vi bättre förutsättningar att utveckla läkemedel som hämmar bildningen av nya blodkärl i just hormonresistent prostatacancer, säger Heléne Gustavsson.

Forskargruppen vid Sahlgrenska akademin ska nu utvärdera hur dessa förändringar påverkar blodkärlens funktion och deras känslighet för olika behandlingar.  

FAKTA PROSTATACANCER
Varje år upptäcks cirka 9000 fall av prostatacancer i Sverige, vilket gör sjukdomen till den vanligaste av alla cancerformer. Många av tumörerna växer mycket långsamt och ger inga symtom, men prostatacancer kan också ha ett mer aggressivt förlopp och ge metastaser i bland annat lymfkörtlar och skelett. Om cancern upptäcks tidigt opereras ofta hela körteln bort. Andra möjliga behandlingar är strålbehandling och hormonbehandling.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi

Avhandlingens titel: Androgen-Independent Prostate Cancer – studies on angiogensis and ADAMTS1

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Heléne Gustavsson, telefon 031-342 29 28, 070-858 26 81, e-post helene.gustavsson@urology.gu.se

Handledare:
Professor Jan-Erik Damber, telefon 031-342 39 77, e-post jan-erik.damber@urology.gu.se
Medicine doktor Karin Welén, telefon 031-342 15 28, e-post karin.welen@urology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera