Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2009

Jämthundsstudier kan avslöja orsaker till graviditetsdiabetes

Bland de hundraser som oftast drabbas av diabetes finns flera inhemska raser. Hos några, som jämthunden, är det nästan bara tikar som drabbas, och då handlar det om en diabetestyp som påminner om graviditetsdiabetes hos kvinnor. Om detta berättar Tove Fall i en avhandling från SLU. Jämthunden tycks vara idealisk som modelldjur för studier av den genetiska bakgrunden till graviditetsdiabetes.

Diabetes (sockersjuka) är idag ett stort globalt hälsoproblem som också drabbar hundar. Hundens diabetes ger samma symtom som människans – t.ex. ökad törst, ökad urinmängd och avmagring – och även hos hundar finns olika typer av diabetes.

För att få en bild av hur vanligt det är med diabetes hos svenska hundar har Tove Fall från SLU analyserat en databas med över 180 000 försäkrade hundar. Genomgången visar att flera svenska raser, såsom jämthund, svensk lapphund, hamiltonstövare och drever är överrepresenterade. Högst risk att insjukna hade dock hundar av rasen australisk terrier. Bland de minst drabbade raserna finns schäfer och boxer.

Risken för att en svensk medelhund ska ha insjuknat i diabetes vid tio års ålder uppskattas vara 0,7 procent medan risken för en drever är 2,4 procent. Medelåldern vid insjuknandet var 8,6 år. Ungefär fyra av tio hundar avlivades direkt efter diagnos, och då handlade det ofta om jakthundar, vilket troligen hänger samman med att det är svårt att kombinera insulinbehandling med vissa typer av jakt, såsom löshundsjakt.

En anmärkningsvärd upptäckt var att det inom vissa raser, såsom jämthund, gråhund och border collie, nästan uteslutande var tikar som drabbades. Ungefär var tjugonde jämthundstik i databasen hade insjuknat i diabetes vid tio års ålder. Till följd av detta genomförde Tove Fall en fördjupad studie av jämt- och gråhundstikar. De journaler och blodprover hon samlade in och analyserade visade att diabetessjuka tikar fått sina första symtom i efterlöpsperioden, en fas på ca 70 dagar då tikarna har en hormonprofil som är snarlik den hos dräktiga tikar. Nära hälften av de diabetessjuka tikarna i studien tillfrisknade från sin diabetes efter kastration.

Jämthundstikar drabbas också oftare än andra tikar av diabetes under dräktighet. En undersökning där även andra raser ingick visade att det är svårt att medicinskt behandla dräktiga hundar med diabetes och att sjukdomen ofta blir permanent hos dräktiga hundar som insulinbehandlats. Många tikar tillfrisknar dock helt om dräktigheten avbryts via abort eller kejsarsnitt. Tiken bör sedan kastreras för att förhindra återfall i samband med nästa löp.

Jämthundens diabetes kan liknas vid människans graviditetsdiabetes. Prover från friska och diabetessjuka jämthundar undersöks nu i en stor genetisk studie som förhoppningsvis kommer att öka kunskapen om den genetiska bakgrunden till graviditetsdiabetes. Hundar är idealiska för studier av sjukdomars genetiska bakgrund eftersom individerna inom varje hundras är genetiskt mycket lika, men olika jämfört med individer av andra raser.

Tove Fall presenterar också ett förslag på ett nytt klassifikationssystem för hundens diabetes och diskuterar skillnader och likheter med människans olika diabetestyper.

—————————-

Veterinär Tove Fall, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, försvarar sin avhandling Characterisation of diabetes mellitus in dogs.

Tid: Fredag den 13 november 2009, kl. 09.15
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Claudia Reusch, Universität Zürich, Schweiz

Mer information: Tove Fall, tel. 018-67 29 53, Tove.Fall@kv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera