Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2009

Små mängder alkohol under graviditet kan ha negativa effekter på foster

Barn till mödrar som dricker små till måttliga mängder alkohol under graviditeten löper en ökad risk för beteendeproblem och psykiska hälsoproblem. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort.

Det är känt sedan länge att en stor alkoholkonsumtion under graviditeten ger fosterskador. Det är sannolikt att dessa barn får skador på centrala nervsystemet som kan inkludera neurologiska avvikelser, försenad mental utveckling, kognitiva funktionsförändringar, beteendeproblem och microcefali (liten, underutvecklad hjärna och litet huvud).

I dagsläget går åsikterna isär när det gäller effekter av små till måttliga mängder alkohol under graviditeten. I olika länder ger myndigheter olika rekommendationer vad gäller små till måttliga mängder alkohol under graviditet. De är allt ifrån att gravida kvinnor bör avstå helt från att dricka alkohol, till att inte konsumera mer än sju glas alkohol per vecka.

Mot den bakgrunden har Statens folkhälsoinstitut genomfört en aktuell forskningsöversikt där närmare tusen artiklar granskades. Totalt sex vetenskapliga artiklar uppfyllde de satta kriterierna. Här visar fyra av åtta analyser att konsumtion av små till måttliga mängder alkohol under graviditeten, en veckodos på ett till fyra glas vin, signifikant ökar risken för beteendeproblem och psykiska hälsoproblem som hyperaktivitet, avvikande beteende, emotionella problem och relationsproblem. Problemen yttrar sig speciellt i förskoleåldern.

– Ur ett barnperspektiv är det därför säkrast att avstå från alkohol när kvinnor planerar en graviditet eller är gravida, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Forskningsgenomgången presenteras på en expertkonferens om alkohol och hälsa som arrangeras i Stockholm 21-22 september under det svenska ordförandeskapet i EU.

Kontaktinformation
För mer information:
Sven Bremberg, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 53, e-post: sven.bremberg@fhi.se

Sara Holmgren, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 42, e-post: sara.holmgren@fhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera