placeholder bild.
30 december 2013

Tonårsföräldrars nej spelar roll

Var tolfte förälder tycker att det kan vara okej att låta tonåringen smaka på alkohol hemma i samband med nyår. Men det är inte alltid så...

placeholder bild.
10 november 2011

Skolbarns hälsa – vanor och levnadsförhållanden

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Statens folkhälsoinstitut...

placeholder bild.
3 oktober 2011

Begränsad tillgänglighet minskar narkotikabruk

En ny rapport beskriver utveckling och resultat på narkotikaområdet den senaste femårsperioden. Fortsatta begränsningar av tillgänglighet...

placeholder bild.
25 juli 2011

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning

Majoriteten av eleverna med funktionsnedsättning anser sig vara friska och trivs med livet. De upplever dock oftare psykisk ohälsa, utsätts oftare...

placeholder bild.
21 januari 2011

Ojämn fördelning av spelproblem

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. Unga och ekonomiskt utsatta har höga andelar problemspelare, färre personer spelar för större...

placeholder bild.
12 januari 2011

Kunskapsbrister bland tonåringar om risker med rökning

Få ungdomar har kunskap om hur starkt ett nikotinberoende är och hur många som dör av sin rökning. Det visar undersökningen ”Tonåringar om...

placeholder bild.
27 januari 2010

Färre dör av passiv rökning

Rökningen orsakar 6 600 förtida dödsfall varje år i Sverige, eller 18 dödsfall per dag. Det visar nya beräkningar av rökningens skador och...

placeholder bild.
22 september 2009

Små mängder alkohol under graviditet kan ha negativa effekter på foster

Barn till mödrar som dricker små till måttliga mängder alkohol under graviditeten löper en ökad risk för beteendeproblem och psykiska...

placeholder bild.
18 augusti 2009

Var tionde student dricker riskfyllt

Var tionde student dricker alkohol på ett sätt som riskerar deras hälsa. En hög siffra, men inte högre än i jämförbara åldersgrupper. Det...

placeholder bild.
25 juni 2009

Spelproblem ökar främst bland unga män

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. I vissa grupper ses en markant ökning av problemen de senaste tio åren. Nästan var tionde man i...

placeholder bild.
2 oktober 2008

Stora sociala skillnader i levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor är vanligare bland personer i socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Och det finns stora hälsovinster med att främja en...

placeholder bild.
30 september 2008

”De glömda barnen” – 385 000 har föräldrar som dricker mycket alkohol

Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”. Särskilt stort är problemet när det...

placeholder bild.
26 maj 2008

Narkotikarelaterade dödsfall ökar kraftigt

Sedan mitten av 90-talet har antalet narkotikarelaterade dödsfall nästan fördubblats. Det tyder på att det tunga narkotikamissbruket ökat i...

placeholder bild.
28 april 2008

Bristande ekonomiska resurser ökar risk för depression

Personer med låg inkomst drabbas dubbelt så ofta av depression och en låg familjeförmögenhet tredubblar risken för depression. Det visar en...

placeholder bild.
10 mars 2008

Sämre hälsa än väntat hos personer med funktionsnedsättning

Det är mer än tio gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Men en stor...

placeholder bild.
22 februari 2008

Påverkbara regionala skillnader i dödlighet

Det finns regionala skillnader i Sverige i den dödlighet som anses påverkbar. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut....

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera