Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 december 2013

Tonårsföräldrars nej spelar roll

Var tolfte förälder tycker att det kan vara okej att låta tonåringen smaka på alkohol hemma i samband med nyår. Men det är inte alltid så lätt att säga nej. Inför helgens festligheter sätts föräldrarollen på prov.

En undersökning som genomförts av TNS-Sifo på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut visar att åtta procent av de tillfrågade föräldrarna tycker att det kan vara okej att låta tonåringen smaka på alkohol i samband med nyår.

– Nyårsfirandet kan vara ett tillfälle då man som förälder frångår sina principer när det gäller alkohol, säger Pi Högberg, enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut. Men den förälder som bjuder sin tonåring på alkohol signalerar att det är okej att dricka alkohol fastän man inte har åldern inne. Det finns ett starkt samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande.

De flesta föräldrar väljer dock att inte bjuda sina barn på alkohol. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årliga undersökning ( Skolelevers drogvanor 2013) uppger bara fem procent av 16-åringarna att de fått alkohol med lov av sina föräldrar. För tre år sedan var motsvarande siffra tolv procent.

– Den här glädjande trenden visar tydligt att de allra flesta föräldrar idag är medvetna om att deras förhållningssätt påverkar tonåringens drickande, och det lönar sig. I takt med att svenska föräldrar har fått en mer restriktiv attityd, ser vi att landets ungdomar skjuter upp sin alkoholdebut och dricker allt mindre, konstaterar Pi Högberg.

Fakta om att bjuda

  • Barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar dricka vid tidigare ålder.
  • Tidig alkoholdebut ökar risken för att bli högkonsument och utveckla alkoholproblem.
  • Sen alkoholdebut minskar risken att den unga blir högkonsument och utvecklar alkoholproblem.
  • Barn som blir bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar har en högre alkoholkonsumtion än de som inte blivit bjudna hemma.

Nyårstips till föräldrar
1. Låt årets nyårslöfte bli att säga nej till att bjuda underåriga på alkohol.

2. OM din tonåring ber om alkohol – förklara att det inte är okej att bjuda underåriga på alkohol eftersom hjärnans utveckling kan ta skada.

3. Enas om gemensamma regler kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar, så blir det enklare för både barn och vuxna att säga nej.

4. Ordna festliga alternativ – visa att alkohol inte behövs för att ha kul och känna gemenskap.

FAKTA
TÄNK OM är en informationsinsats som vill ge tonårsföräldrar kunskap och stöd kring ungdomar och alkohol. Forskning visar att föräldrar spelar en viktig roll för att motverka drickande bland ungdomar. Bakom TÄNK OM står Statens folkhälsoinstitut, Systembolaget, Länsstyrelserna, IOGT-NTO och Polisen. Läs mer på www.tänkom.nu

Om undersökningen
På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut ställde TNS-Sifo i början av december följande fråga per telefon till 2 100 föräldrar till barn födda 1998 i hela landet:

”Tycker du att det kan vara okej att låta din tonåring född 1998 smaka på alkohol hemma i samband med nyår, eller tycker du inte det?”
Riket:
Ja, det är okej 8%
Nej, det är inte okej 91%
Tveksam/vet ej 1%

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera