12 januari 2011

Kunskapsbrister bland tonåringar om risker med rökning

Få ungdomar har kunskap om hur starkt ett nikotinberoende är och hur många som dör av sin rökning. Det visar undersökningen ”Tonåringar om tobak” som genomförts bland 13-, 15- och 17-åringar på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut.

Tonåringar kan en del om hälsokonsekvenser av rökning, men det finns kunskapsluckor. Få har till exempel kunskap om styrkan i ett nikotinberoende och hur många rökare som dör till följd av sin rökning. Sex av tio vet inte att rökning kan ge magsår. Lika stor andel vet inte att passiv rökning kan orsaka allergi.

– Om det här visar faktiska kunskapsbrister bland ungdomar så är det bekymmersamt. Men det kan också vara så att ungdomar inte tar till sig all kunskap utan förminskar riskerna med rökning, säger Cecilia Birgersson, utredare, Statens folkhälsoinstitut.

Undersökningen om tonåringar och tobak har genomförts vid fyra tillfällen; 1987, 1994, 2003 och senast 2009. Ända sedan den första undersökningen har nästan alla ungdomar kunskap om att en gravid kvinnas rökning kan vara skadlig för fostret. Det finns också god kunskap om att rökning innebär en större hälsorisk om man börjar röka i tidiga år.

Sedan den föregående undersökningen, 2003, vet nu också fler att huden påverkas av rökning. Både i 2003 och 2009 års undersökning finns en könsskillnad där flickor har större kunskap än pojkar om rökning och dess effekter.

– Det är viktigt att föräldrar och andra vuxna, framför allt inom skolan, inte tar för givet att ungdomar vet hur farligt det är att röka, utan ger relevant information om hälsokonsekvenserna av rökning, säger Cecilia Birgersson.

I undersökningen framkommer också att över hälften av ungdomarna vill ha mer undervisning om tobak i skolan. Inom kort färdigställs ett skolmaterial från Statens folkhälsoinstitut, ”Berusning på schemat?”, som ett stöd för undervisning i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Enkätundersökningen som genomfördes 2009 omfattar 7 700 13-, 15- och 17- åringar i Sverige. Studien genomfördes av Maria Nilsson vid Umeå universitet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Den beskriver ungas tobaksbruk i Sverige, attityder till tobaksanvändning, ungas syn på hur föräldrar bör agera mot barnens tobaksbruk och ungas kunskaper om tobak.

För mer information:
Hela rapporten ”Tonåringar om tobak – vanor, kunskaper och attityder”, finns tillgänglig på www.fhi.se [Ref 1].

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Maria Nilsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk epidemiologi, Umeå universitet, 070-349 71 74, e-post: maria.nilsson@epiph.umu.se
Cecilia Birgersson, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 68, e-post: cecilia.birgersson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera