Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2008

”De glömda barnen” – 385 000 har föräldrar som dricker mycket alkohol

Vart femte barn lever i hushåll där en vuxen har förhöjd konsumtion av alkohol, så kallat ”riskbruk”. Särskilt stort är problemet när det gäller barn till ensamstående män. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut.

Rapporten ”Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem” visar att omkring 20 procent av alla barn lever i hushåll där någon vuxen dricker så mycket alkohol att det riskerar föräldrarnas egen hälsa, så kallat ”riskbruk”.

Personer som lever med barn dricker oftast mindre alkohol än dem som inte har några barn i hemmet. Ett undantag är ensamstående. Där är det lika vanligt med riskabla alkoholvanor vare sig man har barn eller inte.

– Särskilt mycket dricker ensamstående män. En fjärdedel av alla ensamstående män med barn i hemmet riskkonsumerar alkohol, säger Sven Bremberg, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.

Rapporten visar också att de som har en förhöjd alkoholkonsumtion oftare mår sämre psykiskt. Problemet är störst hos ensamstående kvinnor med barn och samboende eller gifta män med barn. Och föräldrar med kort utbildning har oftare mer riskabla alkoholvanor jämfört med dem som har lång utbildning.

Barn till föräldrar med hög alkoholkonsumtion löper en ökad risk för egna problem. Om det dessutom kombineras med andra problem i familjen, exempelvis psykisk sjukdom kan riskfaktorerna växelverka och förstärka varandra. Tidigare forskning visar också att barn till föräldrar med alkoholmissbruk löper en ökad risk för egna alkoholproblem.

– Förhoppningen är att denna rapport ska kunna användas som ett viktigt underlag för förebyggande insatser inom området, säger Sven Bremberg.
Rapporten är ett regeringsuppdrag och underlag för regeringens särskilda satsning för att förbättra barns uppväxtvillkor i familjer med alkoholproblem.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Sven Bremberg, avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 53, e-post: sven.bremberg@fhi.se

Sofia Ljungdahl, utredare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 77, e-post: sofia.ljungdahl@fhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera