Artikel från Statens folkhälsoinstitut

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2011

Ojämn fördelning av spelproblem

Spelproblem är ojämnt fördelade i befolkningen. Unga och ekonomiskt utsatta har höga andelar problemspelare, färre personer spelar för större summor och psykisk ohälsa är vanligare bland personer med spelproblem jämfört med övriga befolkningen. Det visar en ny rapport från Statens folkhälsoinstitut om spel om pengar.

Statens folkhälsoinstitut genomför en flerårig befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa. I slutet av 2009 presenterades de första resultaten ur studien och nu släpps rapporten ”Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009” som ger en mer fullständig bild av spelande och spelproblem. Studien visar bland annat att två procent av Sveriges befolkning har spelproblem, vilket är samma nivå som 1998, och ytterligare fem procent ligger i riskzonen för att utveckla spelproblem.

– Statens folkhälsoinstitut ser överdrivet spel om pengar bland unga män och äldre kvinnor som en stor utmaning för folkhälsan, säger Sarah Wamala, generaldirektör, Statens folkhälsoinstitut

– Generellt sett är andelen problemspelare större bland män, men i åldrarna 65-84 år är andelen större bland kvinnor än bland män. Dessutom minskar andelen med spelproblem med stigande ålder för män, medan den ökar med stigande ålder för kvinnor, säger Ulla Romild, utredare och ansvarig för analysarbetet i studien.

Det senaste decenniet har andelen personer som spelar om pengar minskat från 88 procent till 70 procent. Däremot har utgifterna för spel om pengar inte minskat i befolkningen vilket betyder att färre spelar för större summor.

Det går inte att skilja ut en enskild spelform som orsak till spelproblem, då många spelar på flera olika spel om pengar. Däremot finns ett samband mellan spelproblem och hur ofta man spelar, vilket kan ses för de som spelar poker, på spelautomater eller kasinospel. Sambandet finns också för bingo, sportspel och för de som spelar i direktsända tv-tävlingar.

Resultaten visar att i grupper med medellång utbildning eller medelinkomst förekommer det mer spel om pengar, men problem med spelandet är vanligare i grupper med kort utbildning respektive låg inkomst. Det är också sex gånger vanligare med dålig psykisk hälsa bland problemspelare jämfört med övriga befolkningen.

Sett till åldersgrupper har den yngre delen av befolkningen höga andelar problemspelare. Bland 16-17 åringar är andelen problemspelare nästan dubbelt så hög som i övriga befolkningen, trots att nästan hela spelmarknaden har en åldersgräns på 18 år för spel om pengar. Bland män i åldrarna 18-24 år är nästan var tionde problemspelare, en andel som fördubblats det senaste decenniet.
För mer information:
Hela rapporten ” Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009” finns tillgänglig på www.fhi.se
Mer information om befolkningsstudien finns på www.fhi.se/swelogs [Ref 1]


SWELOGS, Swedish Longitudinal Gambling Study, är ett långsiktigt forskningsprogram om spel om pengar och konsekvenser för hälsan i Sverige som leds och finansieras av Statens folkhälsoinstitut. Rapporten ”Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009” bygger på intervjuer med drygt 8 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Ulla Romild, utredare, 063-19 97 35, e-post: ulla.romild@fhi.se
Katarina Paulsson, utredare, 063- 19 96 22, e-post: katarina.paulsson@fhi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera