Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2009

Självmord på arbetsplatsen ”smittar”

Att risken för att begå självmord ökar om en familjemedlem tagit sitt liv är känt sedan tidigare. Sambandet bekräftas också i en ny studie vid Stockholms universitet och University of Oxford, Storbritannien. Men av studien framgår något som tidigare varit okänt: Självmord på arbetsplatsen ökar risken för att fler ska ta sitt liv. Spridningseffekten, som bara är statistiskt säkerställd när det gällde männen, är betydligt större än den av självmord i familjen eftersom fler individer berörs.

Varje år väljer ca 1500 svenskar att ta sitt liv. Orsakerna är ofta personliga och kan vara många; till exempel psykisk eller fysisk sjukdom.

Tidigare forskning har visat att människors val påverkas av omgivningen. Olika typer av beteenden, känslor och attityder sprids i sociala nätverk. Forskarna vid Stockholms universitet och University of Oxford har undersökt om ett så drastiskt beslut som att ta sitt liv också kan påverkas av andra. Studien bygger på omfattande data om alla individer som bott och arbetat i Stockholms län under 1990-talet.

– Genom att koppla ihop anhöriga och kollegor kunde vi se vilka individer som har någon i familjen eller på arbetsplatsen som begått självmord. Sedan undersökte vi om andras självmord ökar eller minskar deras självmordsrisk när man kontrollerat för andra kända riskfaktorer, säger fil dr Monika K Nordvik, som under sin tid som doktorand i Sociologi vid Stockholms universitet var en av de forskare som genomförde studien.

Forskarna upptäckte att risken för självmord ökade markant både för kvinnor och män om någon i familjen tagit sitt liv; något som tidigare forskning också bekräftar. Men studien visade också att männens självmordsrisk ökade om de haft en eller flera arbetskamrater som tagit sitt liv under det senaste året. Med utgångspunkt från hur många självmord som, statistiskt sett, kan härledas till detta fenomen så visar det sig att arbetsplatsexponeringen ger upphov till fler nya självmord än den inom familjen.

– Eftersom det är så många fler individer som råkar ut för att någon på deras arbetsplats tar sitt liv så blir den sammanlagda effekten större än den som kan härledas till familjen, även om ett självmord inom familjen givetvis har större effekt på den berörda individens självmordsrisk, säger professor Peter Hedström vid Oxford University.

Sammanlagt tyder studien på att dubbelt så många självmord bland männen kan härledas till ”smittoeffekter” på arbetsplatsen än inom familjen.

En sådan här studie väcker naturligtvis också frågor om forskningsetik och vilken information forskare kan få om människor.

– Det datamaterial vi arbetar med är avidentifierat. Det innebär att vi inte kan se vem det gäller eller var han eller hon arbetar eftersom all sådan information är ersatt med sifferkoder, säger Monika K Nordvik.

Peter Hedström, Ka-Yuet Liu, Monica K. Nordvik Interaction Domains and Suicide: A Population-based Panel Study of Suicides in Stockholm, 1991-1999 Social Forces – Volume 87, Number 2, December 2008, pp. 713-740.

Artikeln ingår även i Monica K Nordviks doktorsavhandling i Sociologi, ”Contagious Interactions – Essays on social and epidemiological networks”.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Monica K Nordvik, Fil Dr. tfn 063-199738, e-post monica.nordvik@fhi.se
Peter Hedström, professor, University of Oxford, e-post peter.hedstrom@nuffield.ox.ac.uk

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera