Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2008

Snabbmat möjlig riskfaktor för Alzheimers

Möss som under nio månader fick en kost innehållande mycket fett, socker och kolesterol utvecklade ett förstadium till de sjukliga förändringar som bildas i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Resultaten presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet (KI) och ger vissa ledtrådar till hur man i framtiden skulle kunna förebygga denna svårbehandlade sjukdom.

Alzheimer är den vanligaste formen av demens och det finns idag ungefär 90 000 Alzheimer-patienter i Sverige. De bakomliggande orsakerna till varför man drabbas av sjukdomen är inte klarlagda, men det finns ett antal kända riskfaktorer. Den vanligaste är att man bär på en viss variant av den gen som styr produktionen av apolipoprotein E, ett protein som bland annat transporterar kolesterol. Genvarianten kallas apoE4 och förekommer hos 15-20 procent av befolkningen.

Susanne Akterin har i sin avhandling undersökt möss som genmodifierats för att efterlikna effekterna av apoE4 hos människa. Mössen fick under nio månaders tid en kost med hög halt av fett, socker och kolesterol, alltså liknande det näringsinnehåll som ofta finns i snabbmat.

– När vi studerade mössens hjärnor såg vi en kemisk förändring som liknar den man ser i Alzheimer-hjärnan, säger Susanne Akterin, doktorand vid KI-Alzheimercentrum.

Förändringen bestod i ett ökat antal fosfatgrupper hos tau, ett ämne som bildar de nystan som finns i nervceller hos Alzheimerpatienten. Nystanen hindrar cellen från att fungera normalt, vilket till slut leder till att den dör. Vidare såg forskarna indikationer på att kolesterol i maten ledde till minskade nivåer av ett ämne i hjärnan, Arc, som är viktigt för minnesinlagring.
– Vår hypotes är därför att ett högt intag av fett och kolesterol, i samverkan med genetiska faktorer som apoE4, kan leda till att flera ämnen i hjärnan påverkas negativt och att detta kan vara en bidragande orsak för utvecklandet av Alzheimer, säger Susanne Akterin.

Tidigare forskning har visat att så kallad oxidativ stress i hjärnan och lägre intag av antioxidanter via födan också kan öka risken för Alzheimer. Susanne Akterin har i avhandlingen visat att två antioxidanter inte fungerar som de ska i hjärnan hos Alzheimer-patienter, vilket kan leda till att nervceller dör.

– Sammantaget ger resultaten vissa indikationer på hur man skulle kunna förebygga Alzheimer, men för att kunna utveckla råd som kan komma allmänheten till del krävs mer forskning på detta område, säger Susanne Akterin.

Doktorsavhandling From cholesterol to oxidative stress in Alzheimer’s disease; A wide perspective on a multifactorial disease, Susanne Akterin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI-Alzheimercentrum, Karolinska Institutet. Disputation sker den 5 december 2008.


För frågor, kontakta:

Doktorand Susanne Akterin
Tel: 08-585 854 54 eller 08-30 47 72
Mobil: 0739-96 57 93
E-post: susanne.akterin@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera