Artikel från Karolinska Institutet
19 november 2008

Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök

Personer som någon gång har genomfört ett självmordsförsök har en förhöjd risk att senare fullborda ett självmord. Risken är särskilt hög för personer med allvarlig psykisk sjukdom, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

En person av tio som gör ett självmordsförsök tar senare sitt liv. Men kunskapen om vilka faktorer som påverkar risken för ett fullbordat självmord är begränsad, något som gör det svårt att identifiera och ge särskild hjälp till personer med den högsta självmordsrisken.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet presenterar nu långtidsuppföljning av nästan 40 000 personer som har vårdats på sjukhus efter ett självmordsförsök. Resultaten visar att risken för senare fullbordat självmord skiljer sig tydligt mellan olika diagnosgrupper. Risken var särskilt hög för personer som vid det första självmordsförsöket hade diagnostiserad schizofreni, bipolär sjukdom eller svår depressionssjukdom.

Studien, som följde personerna under 21 år eller längre, visar också att en stor del av de fullbordade självmorden skedde inom de första åren efter det första självmordsförsöket. Också korttidsprognosen var särskilt dålig för personer med schizofreni, bipolär sjukdom och allvarlig depression.

– Resultaten kan vara till hjälp i den akuta riskbedömningen efter självmordsförsök. Den psykiska sjukdomen är en viktig faktor när man planerar eftervård och uppföljning. Både den medicinska behandlingen och det psykosociala stödet behöver ta hänsyn till diagnosen och individualiseras, säger professor Bo Runeson som har lett studien.

Publikation: “Suicide risk after a suicide attempt by psychiatric disorder: Long-term total population follow-up of 39,685 suicide attempters”, Dag Tidemalm, Niklas Långström, Paul Lichtenstein, Bo Runeson, British Medical Journal, online 19 oktober 2008.

För mer information, kontakta:

Professor Bo Runeson
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Tel: 070-203 44 58
E-post: bo.runeson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 (kopplas om till mobil)
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera