Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 september 2008

Kollektiva självmord och frälsning i de obeständiga religionerna

Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire (Soltempelorden) och Heaven’s Gate är tre religiösa grupper som alla avslutade sin existens med kollektiva självmord. Eftersom dessa händelser är en del av vår samtidshistoria så får deras öden en mängd olika konsekvenser för andra former av religiösa minoriteter. Det visar religionshistorikern Peter Åkerbäck i sin avhandling vid Stockholms universitet.

Även om kollektiva självmord är ovanliga får de konsekvenser – en sådan är att de påverkar uppfattningen om vissa former av religiösa grupper. Framför allt när samtida religiösa minoritetsgrupper diskuteras jämförs dessa ofta med de tre grupper som begått kollektiva självmord, Peoples Temple (1978), Ordre du Temple Solaire (Soltempelorden) (1994) och Heaven’s Gate (1997).

– Det finns en tydlig uppfattning att andra religiösa grupper kan komma att utföra liknande handlingar och dess medlemmar känner sig ofta utpekade som om de tillhörde ”självmordsekter”. Men de flesta nyreligiösa grupper kommer sannolikt aldrig att begå kollektivt självmord, säger Peter Åkerbäck, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet.

Den analys som Peter Åkerbäck presenterar i sin avhandling visar på att dessa tre grupper inte alls kan jämföras med andra religiösa grupper. Han fokuserar sin analys på respektive grupps föreställningar om frälsning och på deras livsåskådningar och kommer därmed fram till att dessa skiljer sig radikalt från många andra religiösa grupper. I deras väg mot det kollektiva självmordet vävdes tydliga ideologiska inslag in som gjorde att deras väg slutligen var oundviklig.

– När man studerar de tre gruppernas föreställningar och uppfattning om frälsning framträder en tydlig bild av att de under årens lopp utvecklade föreställningar om att de inte skulle komma att finnas kvar på jorden i all framtid, eller att det fanns alternativa mål att ta sig till. En slags obeständighet, säger Peter Åkerbäck.

Samtidigt är det viktigt att man inte alltför hårt likställer dessa tre grupper menar Peter Åkerbäck då hans analys visar att de tre grupperna skiljer sig kraftigt åt.

– Peoples Temple var en socialistiskt orienterad grupp där medlemmarna skulle leva tillsammans som en enda stor familj och dess medlemmar bestod till stor del av fattiga och marginaliserade individer. Soltempelorden var en helt annan rörelse där medlemmarna snarare var välbärgade och välutbildade. Gruppen hade karaktären av en hemlig order och ansåg sig som en religiös elit. Heaven’s Gate hade ytterligare en annan karaktär och bestod av data och science-fiction intresserade personer som älskade Star Trek och ansåg att de skulle hämtas av ett rymdskepp, berättar Peter Åkerbäck.

Att religiösa grupper begår kollektiva självmord är ytterst ovanligt.

– Förutom de tre grupper som jag studerat i min avhandling så finns det egentligen bara ett till exempel i modern tid och det skedde i Uganda år 2000, men om det finns det allt för lite material för att kunna dra några slutsatser, säger Peter Åkerbäck.

Avhandlingens titel: De obeständiga religionerna: Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven’s Gate

Peter Åkerbäck disputerar den 22 september 2008 kl 13.00 i hörsal 8, hus D, Universitetsvägen 10, Stockholm.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Peter Åkerbäck, Religionshistoriska avdelningen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms universitet, tfn 08-16 3123, 08-16 1198 , mobil 073-8567017, hem 08-744 1996, e-post peter.akerback@rel.su.se

För bild på Peter Åkerbäck, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera