Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2007

Barn kan få allvarliga konsekvenser för karriären

Sverige har unika regler till skydd för arbetande föräldrar. Ändå missgynnas ständigt mammor och pappor i det svenska arbetslivet. Vad beror det på? — Både arbetsrätt och arbetsliv är utformade utifrån ett antagande om att arbetstagare inte har huvudansvaret för små barn, säger juristen Jenny Julén.

Den svenska arbetsrätten innebär att nyblivna föräldrar kan vara hemma från jobbet med statlig ersättning under en mycket lång period om man jämför med andra länder. Den talar också om att föräldralediga inte får missgynnas i arbetslivet. Ändå visar forskning och statistik att barnafödande och föräldraledighet hämmar löneutveckling och är ett hinder i vägen för den som vill göra karriär.

Jämställdhetsombudsmannen och fackförbunden får varje år in många frågor och anmälningar från arbetande föräldrar som sagts upp, omplacerats eller på något annat sätt missgynnats.

— Problemet är att det är möjligt för arbetsgivaren att missgynna föräldrar utan att bryta mot lagen, säger Jenny Julén Votinius.

Hon menar att det finns ett glapp mellan de rättsregler som skyddar arbetande föräldrar och de regler som ger arbetsgivaren rätt att fatta beslut i olika situationer. Detta glapp får till följd att reglerna till skydd för föräldrar urholkas och blir tandlösa.

En arbetsgivare har stora rättigheter när det gäller att fatta beslut om vem som ska anställas, sägas upp eller befordras. Reglerna gör det många gånger möjligt får arbetsgivaren att inte välja person med ansvar för små barn.

Samtidigt som arbetsrätten innehåller regler om att förvärvsarbete skall kunna förenas med omsorg om barn, finns det alltså andra arbetsrättsliga regler som i praktiken överlåter åt den enskilda arbetsgivaren att bestämma om en viss arbetstagare skall kunna förena sitt arbete med föräldraskapet. Det skydd, som de särskilda föräldraskapreglerna ger, blir alltså många gånger beroende av arbetsgivarens goda vilja.

— Det saknas en diskussion bland jurister om vad som ska göras åt att föräldrar missgynnas. Är detta ett så pass allvarligt problem att det kan finnas fog för mer ingripande inskränkningar i arbetsgivarens beslutanderätt i förhållande till arbetstagare med småbarn. Eller är det, mot bakgrund av de affärsmässiga och organisatoriska krav som arbetsgivare har att tampas med, rimligt att arbetstagare får räkna med försämringar i arbetslivet när de får barn? Den frågan måste vi ställa oss, säger Jenny Julén Votinius.

Hon tror inte att det kommer att bli lättare att kombinera arbetsliv och föräldraskap i framtiden. Tvärtom tyder det mesta på att effektiva och slimmade organisationer, med höga krav på anpassning och produktivitet, i ännu högre grad kommer att kräva medarbetare som inte har huvudansvar för småbarn.

Jenny Julén Votinius diskuterar om männens långsamt ökande uttag av föräldraledighet skall förstås som att arbetslivet håller på att bli mer barnvänligt. Hon finner inte stöd för en sådan tolkning, eftersom pappor oftare tar föräldraledigt på arbetsgivarens villkor; de är lediga en dag i veckan eller förlägger ledigheten i samband med semestrar så att de aldrig helt tappar kontakten med jobbet. Mäns föräldraledighet hindrar därför generellt sett inte att arbetslivet fortsätter att vara organiserat med utgångspunkt i antagandet om att arbetstagare inte har huvudansvaret för små barn.

Jenny Julén Votinius avhandling heter Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars rättsliga ställning.

Kontaktinformation
Kontakta Jenny Julén Votinius på 013-285865, 070-103456
För högupplöst bild kontakta info@makadambok.se).
Obs bildcredit: Foto © JFalk 2007

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera