Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2007

Ny modell gör det lättare att behandla barn med tillväxthormon

Forskare vid Sahlgrenska akademin har tagit fram en ny beräkningsmodell för att ta reda på vilka korta barn som har nytta av tillväxthormonbehandling.

Behandling med tillväxthormon är dyr och innebär dagliga injektioner i flera år eller i vissa fall i hela livet. Dessutom finns risk för under- eller överdosering. Eftersom behandlingen endast ska ges till de barn som verkligen behöver den, är det viktigt att kunna bedöma vilka barn som kan bli längre med hjälp av behandlingen. Tillväxthormon är viktigt inte bara för skelettets tillväxt och funktion, utan även för hjärnans, musklernas och fettvävens funktion. Det mest uppenbara tecknet på tillväxthormonbrist är att barnet är kortvuxet, men andra tecken kan vara att barnet är för stillsamt, har inlärningsproblem, blodsockerfall och eller har en kroppssammansättning med lite muskler och mer bukfett. De metoder som tidigare funnits att hitta de barn som behöver tillväxthormon har varit för trubbiga.

Docent Jovanna Dahlgren vid Sahlgrenska akademin har nu tillsammans med sina kollegor tagit fram en ny modell.
– Genom att utveckla en beräkningsmodell som tar hänsyn till flera faktorer har vi utvecklat en modell att använda som beslutsstöd för att avgöra vilka barn som bör behandlas. Vi kan alltså med mycket hög säkerhet ge besked om barnet har nytta av behandlingen och hur mycket det kommer att växa under det första och andra året av behandlingen. Vi kan även beräkna den dos som barnet behöver för att växa tillfredsställande och uppnå sin genetiska potential, säger Jovanna Dahlgren.

För att utveckla den förbättrade modellen har forskargruppen analyserat data från 415 korta förpubertala barn som fått tillväxthormonbehandling. Gruppen samlade in utrednings- och tillväxtuppgifter som bearbetades av statistiker. Uppgifterna inkluderade barnens födelsevikt och -längd, längden före och under behandlingen, föräldrarnas längd samt data om nivåerna av tillväxthormon i blodet och andra tillväxtrelaterade hormoner. För att kontrollera modellens tillförlitlighet applicerades den sedan på 112 andra barn. Den visade sig vara avsevärt bättre än de gamla modellerna.
– Modellen vi presenterar är ett praktiskt verktyg som hjälper läkare att hitta de barn som vinner på att behandlas med tillväxthormon samt att identifiera de korta barn som inte ska behandlas.

Forskningsresultaten presenteras i dagarna i tidskriften BMC Medical Informatics and Decision Making.

FAKTA TILLVÄXTHORMONBEHANDLING
I Sverige behandlas ungefär 300 nya barn årligen med tillväxthormon. Kostnaden för ett års förbrukning av tillväxthormon beror på barnets vikt. Behandlingen av små barn kostar cirka 50 000 kronor medan behandling av tonåringar kostar runt 200 000 kr per år. Syntetiskt tillväxthormon blev tillgängligt 1986, tack vare forskningsarbete från företag och forskare i Sverige. Inga korta barn behandlas endast på grund av att de riskerar att bli korta. Istället sker behandlingen utifrån en otillräcklig produktion av tillväxthormon från hypofysen eller att det finns en störd känslighet för det egna tillväxthormonet, som visat sig kunna syntetiskt överbryggas med tillväxthormon. Behandling bör sättas in redan i 3-5 årsåldern och senast några år före pubertetsstart.

Tidskrift: BMC Medical Informatics and Decision Making
Artikelns titel: Models predicting the growth response to growth hormone treatment in short children independent of GH status, birth size and gestational age
Författare: Jovanna Dahlgren, Berit Kriström, Aimon Niklasson, Andreas FM Nierop och Kerstin Albertsson-Wikland

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
docent Jovanna Dahlgren, telefon: 031-343 6674, 0702-05 88 96, e-post: jovanna.dahlgren@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera