Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Minnestest kan avslöja begynnande demens

Minnesproblem kan orsakas av bland annat stress eller depression, men det kan också vara ett tidigt tecken på demenssjukdom. I en ny avhandling från Karolinska Institutet visar forskare att ett neuropsykologiskt minnestest kan avslöja risken att drabbas demens inom tre år.

Testet är användbart för att analysera inlärningsförmåga och minne. De patienter som klarar testet bra har mycket låg risk att drabbas av demenssjukdom de närmaste tre åren. De som däremot presterar under en viss nivå lider mycket stor risk att drabbas. Detta trots att övriga kognitiva funktioner – språklig förmåga, mentalt tempo och förmåga att uppfatta mönster, former och lägen – fungerar bra. Bland personer med lättare brister i minneskapaciteten är det svårare att skilja mellan hög- och lågriskpatienter. I sådana fall kan patientens proteinnivåer i ryggmärgsvätskan analyseras och hjälpa till att visa vilka som ligger i riskzonen.

I avhandlingen visas också att ett särskilt protein i ryggmärgsvätskan ökar parallellt med att den kognitiva förmågan blir sämre hos personer som utvecklar Alzheimers sjukdom. Studien är den första i världen som kunnat påvisa detta samband mellan ökande proteinnivåer och kognitiv försämring vilket bättre kan hjälpa till att förstå sjukdomsmekanismerna bakom Alzheimers sjukdom. Syftet med studien är att i takt med att allt fler oroar sig för sitt minne ta fram en metod för läkare och psykologer att kunna skilja mellan behandlingsbara minnesproblem och begynnande demens.


Avhandling: “Predictors of cognitive decline in memory clinic patients”, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.


För mer information, kontakta:

Leg psykolog, Med dr Christin Andersson
Tel: 08 – 5858 54 83
Mobil: 073 982 41 32
E-post: christin.andersson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera