Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Bättre demensvård med nytt IT-system

För att kunna identifiera demenssjukdomar i ett tidigt skede har Helena Lindgren, Umeå universitet, utvecklat ett särskilt IT-system i samarbete med läkare. Målet är att snabbt kunna ge patienter rätt behandling. Just nu utvärderas systemet i Sverige och Japan.

Läkare som sällan möter personer med demenssjukdomar kan ha svårt att identifiera sjukdomarna. De finns också läkare som behöver stöd i mötet med komplicerade patientfall. Helena Lindgren presenterar i sin avhandling ett datorbaserat beslutstödssystem som är inriktat på att ge läkare verktyg för att kunna ge en tillförlitlig diagnos, initiera behandling och förebygga besvärliga situationer för personen med demenssjukdom och hans eller hennes omgivning.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Andra exempel på demensformer är vaskulär demens, Lewy body demens och pannlobsdemens. I Sverige finns ca 160-200 000 personer med demenssjukdom. Något som komplicerar diagnosticeringen är att patienter kan vara drabbade av flera demenssjukdomar samtidigt. En korrekt diagnos är en förutsättning för att kunna välja optimal läkemedelsbehandling. Dessutom finns en mängd andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att en person och hans eller hennes närstående ska kunna leva och fungera med de konsekvenser som en demenssjukdom kan ge.

Systemet har beskrivits som en interaktiv checklista av läkare som prövat det. Genom att föra in av systemet efterfrågad patientinformation kan läkaren komma vidare i ett interaktivt resonemang om t.ex. vilka kompletterande undersökningar som kan vara aktuella. Systemet producerar en översikt av informationen, förslag på diagnoser motiverade utifrån olika kliniska riktlinjer samt översikt över, och förslag på behandlingsinsatser.

Systemet är fortfarande en prototyp och utvärderas just nu under kontrollerade former i Sverige och i Japan. Därför kommer det att vidareutvecklas för att kunna integreras i daglig verksamhet om ett till två år. Tanken är också att det ska kunna ge stöd till andra professioner som möter personer med demenssjukdomar. Systemet har rönt intresse framför allt i Sverige och i Japan och har presenterats och demonstrerats bland annat under kungaparets statsbesök i Japan i mars i år.

De inblandade forskarna har tillsammans startat företaget LifeScIntel AB.

Fredagen den 8 juni försvarar Helena Lindgren, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Decision support in dementia care: developing systems for interactive reasoning. Svensk översättning: Beslutstöd i demensvården: utveckling av system för interaktivt resonemang.
Disputationen äger rum kl 10.15 i sal MA 121, MIT-huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är professor Klaus-Peter Adlassnig, sektionen för medicinska expert- och kunskapsbaserade system, enheten för medicinsk statistik och informatik, Wiens medicinska universitet, Wien, Österrike.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Helena Lindgren
Telefon: 070-3657463
E-post: Helena@cs.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera