Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2007

Kan en “demensprotes” hjälpa dementa att få bo kvar hemma?

Forskare vid Umeå universitet har embryot till en apparat som i framtiden skulle kunna hjälpa lätt dementa att genomföra vardagssysslor. Förhoppningen är att den ska ge dementa stöd som gör det möjligt för dem att bo kvar i sin hemmiljö.

– Vi har tagit fram en prototyp för en “kognitiv protes”, baserad på ny sensorteknologi och artificiell intelligens, berättar forskare och projektledare Thomas Pederson.

I takt med att andelen äldre ökar utsätts vårdsystemet för starka påfrestningar. Demenssjukdomar som leder till kognitivt nedsatt förmåga ställer den drabbade inför successivt större utmaningar som till slut gör individen helt beroende av extern hjälp för att klara sin vardag. Många dementa vill dessutom bo kvar i sina hem. Detta fick forskare vid Umeå universitet att börja fundera på om det skulle var möjligt att konstruera en kroppsburen, liten apparat som tillhandahåller åtminstone en del av det stöd som behövs.

Fredag den 25 maj demonstrerar de resultatet av forskningsprojektet i MIT-huset på Umeå universitet.

– Vi visar en kroppsburen “kognitiv protes” som i en simulerad VR-miljö kan påminna om vardagssysslor som att duka bordet eller att diska. Vi presenterar bakgrunden till designen, kända begränsningar, samt öppnar för diskussion om i vilken riktning vi ska gå i en eventuell fortsättning av projektet, förklarar Thomas Pederson. Det är fortfarande en bra bit till färdig produkt.

Forskningsprojektet som går under namnet easyADL är ett samarbetsprojekt mellan Geriatriskt Centrum vid Norrlands universitetssjukhus, VRlab, och institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Mer information om projektet finns på: http://www.cs.umu.se/research/easyadl/

Tidigare publicerad artikel: http://www.ucit.umu.se/main.php?view=t/6/60/171

Media hälsas välkommen till föredrag och demonstration av resultaten från easyADL-projektet.

Tid: Fredag 25:e maj kl 14.00-15.30
Plats: sal MC413, MIT-huset, Umeå universitet

Välkomna!

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Dr. Thomas Pederson, projektledare easyADL, institutionen för datavetenskap Umeå universitet
Tel: 090- 786 6548
Mobil: 070- 654 6548
E-post: top@cs.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera