5 februari 2007

Upptäckt om hjärnhormon kan ge läkemedel mot diabetes

Nya upptäckter om ett särskilt hjärnhormon i hjärnan kan leda till läkemedel mot fetmans följdsjukdomar. Överviktiga och feta möss som saknar receptorn för hjärnhormonet blir mer känsliga för insulin. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hjärnhormonet kallas melanin-concentrating hormone och är starkt aptitstimulerande. Hormonet påverkar nervcellerna genom mottagarmolekyler på cellernas yta. Resultaten tyder på att genförändrade möss som saknar dessa mottagarmolekyler får markant bättre insulinkänslighet.
– Vår upptäckt öppnar för ett läkemedel som blockerar receptorn för melanin-concentrating hormone. Ett sådant läkemedel skulle kunna minska risken för följdsjukdomar till fetma utan att patienterna nödvändigtvis måste gå ner i vikt, säger Mikael Bjursell.
Studien är genomförd i samarbete med AstraZeneca.

Övervikt och fetma för med sig en rad olika följdsjukdomar som förkortar livet och försämrar livskvaliteten. Fetma kan bland annat leda till försämrad insulinkänslighet och diabetes typ 2.
– Ökad kunskap om hur hjärnan styr vår aptit och vår kroppsvikt är av central betydelse om man i framtiden ska kunna utveckla effektiva mediciner och terapier mot fetma och dess följdsjukdomar, säger Mikael Bjursell.

Människans aptit och ämnesomsättning regleras av en stor mängd hormoner och signalämnen. De genförändrade mössen blev överviktiga eftersom de saknade hormonet leptin. Även människor som saknar leptin får ökad aptit och går upp i vikt.

Två andra hormon som styr aptit och ämnesomsättning är ghrelin och tillväxthormon. Avhandlingen visar att dessa hormoner använder samma signalvägar i hjärnan för att påverka aptiten.
– Ghrelin hade ingen effekt hos genförändrade möss som saknade receptorn för tillväxthormon, säger Mikael Bjursell.

Tillväxthormon stimulerar tillväxt och påverkar människans ämnesomsättning. Tillväxthormon minskar vanligtvis kroppens fett, men studien visar att om tillväxthormon bildas i ökad omfattning i hjärnan ökar både födointag och mängden fett. De nya rönen tyder på att tillväxthormon har olika effekter i hjärnan jämfört med övriga kroppen.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi
Avhandlingens titel: Growth Hormone and Melanin-Concentrating Hormone receptor in the regulation of energy balance and metabolism

Avhandlingen försvaras fredagen den 2 mars, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Mikael Bjursell, filosofie magister, telefon: 031-706 53 39, 073-992 88 31, e-post: mikael.bjursell@astrazeneca.com

Handledare:
Medicine doktor Mohammad Bohlooly, telefon: 031- 706 41 81, e-post: mohammad.bohlooly@astrazeneca.com
Adjungerad professor Jan Törnell, telefon: 031-776 24 69, e-post: jan.tornell@astrazeneca.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera