29 januari 2007

Tidig språkstörning kan vara tecken på autism

Barn som vid två och ett halvt års ålder har försenad språkutveckling riskerar att senare få diagnoser som autism, Aspergers syndrom, ADHD eller utvecklingsstörning. Av 21 undersökta barn hade mer än hälften en neuropsykiatrisk diagnos i tidig skolålder. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

De 21 barnen i studien hade alla visat tecken på språkförsening vid undersökningen på barnavårdcentralen när de var två och ett halvt år gamla. Några år senare, när barnen var mellan sex och åtta år, följdes de upp. Tester av logoped, neuropsykolog och barnläkare visade då att 13 av barnen hade minst en neuropsykiatrisk diagnos.
– Det är anmärkningsvärt att kopplingen mellan språkstörning och neuropsykiatriska problem var så stark. Språkstörning kan alltså fungera som en riskmarkör för neuropsykiatriska funktionshinder. Vi måste stötta dessa barn tidigt, säger logopeden Carmela Miniscalco.

Nästan alla svenska barn språktestas på barnavårdcentralen när de är två och ett halvt år gamla. Omkring 6 % av barnen har då språkliga svårigheter. Bland annat kan de ha svårt att sätta ihop två ord till korta meningar.

I studien ingick från början 25 barn som visat tecken på språkförsening vid screeningen på BVC när de var två och ett halvt år gamla. De jämfördes med 80 andra barn som då inte var försenade i sin språkutveckling.

Avhandlingen visar också att språkproblemen finns kvar flera år efter testet på barnavårdscentralen. Vid uppföljningen fyra år efter screeningen var skillnaden fortfarande stor mellan grupperna vad gäller uttal, ordförråd och grammatisk förmåga. Vid sju till åtta års ålder hade de tidigt identifierade språksena barnen svårigheter med berättarförmåga, vilket bland annat anses viktigt för läs- och skrivinlärningen.
– Slutsatsen av studien blir därför att barn som tidigt visat tecken på språkstörning behöver följas noggrant under hela förskoleåldern och under tidig skolålder, både vad gäller språklig och övrig utveckling, säger Carmela Miniscalco.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för logopedi
Avhandlingens titel: Language problems at 2½ years of age and their relationship with early school-age language impairment and neuropsychiatric disorders

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Carmela Miniscalco, leg. logoped, telefon: 031-786 68 85, e-post: carmela.miniscalco@vgregion.se

Handledare:
Docent Anette Lohmander, telefon: 031- 786 68 88, 070-292 18 09, e-post: anette.lohmander@logopedi.gu.se
Björn Kadesjö, barnneuropsykiatriker, telefon: 031-343 52 63, 070-343 42 55, e-post: bjorn.kadesjo@vgregion.se
Docent Monica Westerlund, telefon: 018-611 59 72, e-post: monica.westerlund@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera