Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2006

Nya tekniker underlättar studier av Alzheimers sjukdom

Fredrick Lindström presenterar i sin avhandling nya tekniker som underlättar studier av Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomar, och i dag finns det runt 15 miljoner drabbade människor i världen.

Fredrick Lindström presenterar i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet, den 15 september, nya tekniker som underlättar studier av Alzheimers sjukdom.

En vanlig nervcell i kroppen är omgiven av ett cellmembran som skiljer cellen från dess omgivning. Genom att kontrollera cellmembranet kan cellen själv bestämma vilka föreningar som får komma in eller ut. Cellmembranet kan också påverka processen bakom uppkomsten av Alzheimers sjukdom, en sjukdom som beror på onormal celldöd i hjärnan.

På nervcellerna hos en person drabbad av Alzheimers sjukdom kan man hitta klumpar av en kemisk förening som kallas Amyloid-? peptid(A?). Det är dessa klumpar, eller plack, som har en förödande giftig effekt på hjärnans nervceller.

Hur plack uppkommer är en fråga under debatt men genom att utvecklandet av nya mättekniker inom kärnmagnetisk resonans (NMR) har Fredrick Lindström kunnat påvisa två scenarion. I det ena fallet kan sjukdomsförloppet påskyndas genom att flera A? binder till ytan på ett och samma cellmembran. På detta vis kan A? lättare mötas för att “klibba ihop” och bilda de giftiga placken. I det andra fallet kan sjukdomsförloppet fördröjas genom att en ensam A? binder in djupt i cellmembranet och hindrar andra A? från att binda till samma cellmembran. I detta fall blir det svårare för placken att bildas vilket kan skydda hjärncellerna från att ta skada.

Dessa upptäckter bidrar med kunskap som på sikt kan bli betydande för framställandet av läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Läs hela eller delara av avhandlingen på:
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=806

Fredagen den 15 September försvarar Fredrick Lindström, Kkemiska institutionen, Bbiofysikalisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Biological Membrane Interfaces Involved in Diseases: A Biophysical Study. Svensk titel: Biologiska membranytors betydelse i sjukdomsförlopp: En biofysikalisk studie.
Disputationen äger rum kl 10.00 i KB3A9, KBC-huset.

Fakultetsopponent är docent Dick Sandström, Fysikalisk kemi, Arrhenius Laboratoriet, Stockholms Universitet.

Kontaktinformation
Fredrick Lindström nås på:
Tel: 090-786 59 73
E-post fredrick.lindstrom@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera