Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 augusti 2006

Nytt test upptäcker demens 20 år i förväg

Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram ett nytt test som kan mäta risken för medelålders personer att drabbas av demens långt senare i livet. Resultaten presenteras i nätupplagan av den vetenskapliga tidskriften Lancet Neurology.

Docent Miia Kivipelto och hennes kollegor utgick från studien CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia). Projektet är ett samarbete mellan Aging Research Center vid Karolinska Institutet, universitetet i Kuopio, Finland, samt finska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet. I studien deltog 1409 personer i åldrarna 65-79 år från östra Finland. Dessa hade när de var i 50-årsåldern fått vikt, längd och blodtryck dokumenterat inom ramen för bland annat FINMONICA-studien 1972, 1977, 1982 och 1987. Ungefär 20 år efter den tidigare studien hade forskarna också gjort nya undersökningar efter tecken på demens.

Forskargruppen har därefter utvecklat ett enkelt scoringtest för att bedöma risken att medelålders personer med en viss uppsättning riskfaktorer drabbas av demens. Testet tar hänsyn till variabler som är signifikant kopplade till ökad risk för demens senare i livet, såsom ålder, utbildning, blodtryck, kolesterolvärden, BMI och fysisk aktivitet.

Artikelförfattarna menar att detta nya sätt att mäta risken för demens tydligt visar betydelsen av livsstilsrelaterade faktorer i sjukdomsförloppet. Testet kan vara ett sätt att identifiera personer i riskzonen som skulle vara behjälpta av rådgivning om kost och motion samt förebyggande medicinering. Men författarna påpekar också att testet måste utvärderas och utvecklas genom att fler variabler läggs in för att på så sätt öka träffsäkerheten ytterligare.


Publikation:
“Risk score for prediction of dementia risk in 20 years among middle-aged people: a longitudinal, population based study.”
Miia Kivipelto, Tiina Ngandu, Tiina Laatkainen, Bengt Winblad, Hikka Saininen och Jaakko Toumietho.
Lancet Neurology online, 3 augusti 2006, DOI:10.1016/S1474-4422(06)70537-3

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Docent Miia Kivipelto, Aging Research Center,
tfn 073-9940922, e-post miia.kivipelto@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95,
e-post Katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera